Riskfyllda platser i närmiljön

Kopplat till ämne/kursplan

SAMHÄLLSKUNSKAP

  • Samhällsorienterande ämnen ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”.

 

Beskrivning av lektion 

Lektionen utgår ifrån en film från UR som handlar om att gå i trafiken och riskfyllda platser i närmiljön. Titta på filmen, diskutera vad som händer i filmen. Finns det någon särskild riskfylld plats runt er skola? Hur skulle klassen kunna gå vidare med det? Visa filmen ”Korsa gatan” från UR innan ni fortsätter lektionen.

Filmen "Korsa gatan"

Olivia måste ta sig över en trafikerad gata på sin väg till och från skolan. I skolan har eleverna fått ge förslag till kommunen om hur skolvägen kan bli säkrare. Vi följer med till trafikkontoret och ser hur kommunen gått vidare med elevernas idéer. Det handlar också om uppmärksamhet, om att använda ögon och öron i trafiken. 

Länk till filmen hittar längst ner på sidan. Eller genom att klicka här >>

 

 

 

Tidsåtgång 1-2 lektioner.

 

Diskussion med eleverna

  • Vad kan hända om en gångtrafikant och bilist måste korsa varandras väg, som vid ett övergångsställe?
  • Spelar det någon roll hur fort man går/ springer över gatan eller hur fort bilen kör?
  • Ökar risken för att det blir en olycka?
  • Ökar risken för att någon skadas allvarligt?
  • Hur ser det ut runt er skola? Måste man korsa vägen? Hur säkert är det?
  • Vad kan vi göra åt det? (Om klassen väljer att gå vidare med ett trafiksäkerhetsprojekt blir det ytterligare lektioner.)

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

FILMEN "KORSA GATAN"