Att orientera sig i närmiljön

Kopplat till ämne/kursplan:

IDROTT OCH HÄLSA, SAMHÄLLSKUNSKAP, SVENSKA

 • Idrott och hälsa "Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad”.
 • Samhällsorienterande ämnen "Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven."
 • Svenska "Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer."

 

Beskrivning av lektion 

Lektion 1: 

Låt eleverna gå ut och studera trafikmiljön tillsammans med föräldrar eller lärare mellan skolan och hemmet. Dokumentera gärna med en kamera. Notera särskilt eventuella korsningar med biltrafik och hastigheten på vägen. Har eleverna tillgång till telefon kan de med fördel använda verktyget #Minskolväg, som hittas på https://minskolvag.se/.

Lektion 2 och 3:

Ta fram en gemensam karta över närmiljön och märk tillsammans ut elevernas skolväg. Man kan rita på datorn eller på papper, arbetar man med en stor papperskarta kan man välja att märka ut elevernas vägar med garn och nålar. Diskutera i klassen hur de tar sig till och från skolan och vad de tycker om sin skolväg. Här använder de det material som de tagit fram när de studerade sin trafikmiljö mellan skolan och hemmet. Har ni använt verktyget #Minskolväg har alla elever fått en bedömning av sin skolväg med beskrivning av korsningspunkternas säkerhet.

 

Tidsåtgång 3 lektioner.

 

 

Förslag på diskussionsfrågor (välj några som passar klassen):

 • Går du ensam eller med vänner till skolan? Vilket är roligast? Säkrast? Har ni med en vuxen? Om inte, vore det bra?
 • Åker du skolbuss? Hur är din väg till och från hållplatsen vid hemmet och vid skolan? Skjutsar dina föräldrar dig? Om ja, varför?
 • Hur lång är din skolväg?
 • Behöver du korsa någon gata?
 • Vilken hastighet är det enligt skyltarna på vägen? Känns det som om bilarna kör för fort?
 • Finns det trottoarer eller särskild gångväg till skolan?
 • Övergångsställen med trafikljus?
 • Övergångsställen där bilarna kör extra långsamt för att man byggt gupp eller avsmalning?
 • Hur ser skolvägen ut under olika delar på året?
 • Kan skolvägen förändras till det bättre?
 • Om du inte känner dig trygg och säker, går det att välja en annan väg?

Avslutningsvis gör varje elev en enkel presentation inför klassen av sin skolväg med hjälp den gemensamma kartan, inventeringen och fotografierna.

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF