Skolans utemiljö

Kopplat till ämne/kursplan

SAMHÄLLSKUNSKAP, BIOLOGI, SVENSKA

Samhällsorienterande ämnen ”Mentala kartor, till exempel över närområdet,
skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven”.

Biologi ”Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och
dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.”.

Svenska ”Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder,
digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja
presentationer.”

 

Beskrivning av lektion 

Gör en enkel undersökning angående skolans utemiljö. Ja och nej frågor:

  • Det är lugnt och inte mycket trafik
  • Det finns övergångsställen vid skolan
  • Bilarna får köra i 30 km/tim utanför skolan
  • Bilarna får köra i 40-50 km/tim utanför skolan
  • Skolbussen har en särskild hållplats så att du slipper gå av i vägrenen eller diket
  • Sopbilar och andra lastbilar brukar köra in på skolans område
  • Det är lite trafik kring skolan
  • Det är mycket trafik kring skolan
  • Det finns gott om plats att sparka fotboll eller om man vill rulla sig i gräset
  • Det finns cykelställ på skolgården så det räcker till alla

Nämn fem bra saker med skolgården och fem dåliga.

 

 

Tidsåtgång 40 minuter.

 

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF