Reflexlektioner från lärare

 

Vintern 2014 bad vi om förslag på hur man kan arbeta med mörker och trafik i undervisningen. Här presenterar vi ett axplock från förslagen för de yngsta eleverna.

Förskoleklass

I och med att vi har börjat prata om hösten och vad den innebär, så kommer vi ju också att prata om att det blir mörkare ute och vad som är viktigt att tänka på när man är ute. Vi kommer att prata om detta på våra samlingar och samtala om vilka olika vägar som eleverna går till skolan. Tycker också att det är viktigt att eleverna får veta var man ska sätta reflexen bäst och vilken skillnad den gör i trafiken.
(Brotorpsskolan, Stockholm)

Vi är en förskoleklass på landsbygden där många barn tidigt börjar gå på egen hand till skolan. Några åker även skoltaxi och därför tränar vi redan i förskoleklassen mycket på hur man beter sig när man är ute och går. Vi åker också in till samhället Åtvidaberg med buss och provar på att gå bland lite mera trafik än här hemma. Redan på hösten under barnens första veckor börjar vi träna på hur man går över övergångsställen då alla barn måste gå över minst ett med trafik för att komma till oss. Vi tränar minst en gång per vecka under hela året och har på våren även en trafikpromenad med våra faddrar i årskurs 3 då de stora ska gå med våra små för att ytterligare träna på att gå på rätt sätt i trafiken. Vår känsla är att barnen hos oss på en mindre ort/by får färre tillfällen att träna med föräldrarna då man använder bilen mera än barn som bor i tex Linköping. Vi ser att det är viktigt att vi fortlöpande tränar på trafikvett för allas vår skull.
(Grebo skola, Åtvidaberg)

Åk 1

Vi har många barn som åker skolbuss och som står och väntar vid vägen på bussen. Vi vill lägga fokus på användandet av reflexer och vilken skillnad det faktiskt gör. Vi tittar på filmer om reflexer, gör experiment med ficklampor och reflexer, läser skönlitteratur med trafiktema, skriver berättelser och illustrerar till små trafikböcker. Barnen är väldigt engagerade eftersom de kan relatera till det dagligen.
(Björklinge skola, Uppsala)

Vi jobbar med trafik och har då tittat på UR:s program Gatsmart och utefter dessa jobbat med olika saker. Stor vikt har lagts vid mörker och reflexer. Vi kommer att avsluta temat med ett studiebesök på Blinkfyrar och får där veta mer om vägmärke och reflexer. Som avslutning gör vi "reflexgubbar" som vi hänger upp i klassrummet och när mörkret faller så kan vi se hur de lyser. Vissa andra små experiment gör vi också.
(Borggårdsskolan, Staffanstorp)

Vi samtalar och berättar om vikten av att synas i mörkret. Vi kommer att se filmer som visar hur svårt det är att upptäcka någon utan reflex kontra med reflexer. Vi kommer att testa reflexer genom att mörklägga i klassrummen och lysa på reflexer med ficklampa. Vi kommer även att informera barnens föräldrarna via våra veckobrev. Som avslutning kommer vi ha skattjakt i parken och en angränsande skog en sen eftermiddag. Skatten är så klart en egen reflex.
(Fagersjöskolan, Stockholm)

Vi har startat upp ett arbete precis där barnen har fått bestämma vad de vill jobba med för att bli säkrare i sin närmiljö. De har valt att:
- ta reda på vad trafikskyltarna betyder som vi ofta ser
- testa på att leka bil/cyklist/gångare ute,
- se någon film för att ta reda på hur barn i andra delar av Sverige och andra länder tar sig till skolan.
- ta reda på hur man ska göra för att inte krocka,
- ge varandra tips på hur man blir trafiksmart och inte behöver känna sig orolig.
- se film om nyttan av reflexer. (Vid handuppräckning visade det sig att 5 av 20 barn trodde att reflexer inte var så nödvändigt i mörker!)
Vi utgår från detta och får se vad vi lägger till när barnens tankar och idéer har bearbetats!
(Ljungskileskolan, Uddevalla)

Varannan vecka har vi en trafiklektion där vi arbetar med trafiksäkerhet. Eleverna har beskrivit sin skolväg och vilka faror som hotar, vi har arbetat med de vanligaste trafikmärkena och hur man gör vid övergångsställen, hjälmens betydelse och nu ska vi påbörja lektion om hur barnen bäst syns i mörker. Vidare kommer vi arbeta med fordon i trafiken, bussvett, hur en cykel ska vara utrustad. Arbetet kommer att fortskrida under elevernas första läsår i skolan.
(Pilevallskolan, Trelleborg)

I klassrummet arbetar vi med teori runt trafik. Vi kommer jobba med rollspel och diskussioner om hur man beter sig i trafiken. Vad gör man i olika situationer? Vad betyder de vanligaste trafikmärkena? Vilket ansvar har jag som gående/cyklist? Vi befäster kunskap m h a Active board, bilder och text. Vi kommer också att gå ut och prova våra kunskaper.
(Södermalmsskolan, Kristinehamn)

I samband med vårt arbete med trafik som tema har vi bl.a sett filmer som handlar om hur man beter sig i trafiken samt vikten av att bära reflex. Barnen har också gjort en gruppuppgift om Herr Gårman. Vi kommer även att göra en bilduppgift i form av en påminnelseskylt (reflex gjord av folie på svart papper) som barnen får ta hem.
(Sätilaskolan, Mark)

Vi ska arbeta med reflexer i årskurs 1-3 och ska ha en reflextävling där vi gör kontroller ifall eleverna har synliga reflexer, under fyra veckor. Klasserna tävlar mot varandra och vi utser sedan en vinnare. Vi kommer också göra experiment och kolla faktafilmer.
(Valsätraskolan, Uppsala)

Vi tittar på Gatsmart-filmen från UR, "Mörker och reflexer", och diskuterar programmet. Vad ska du tänka på när du är ute i trafiken i mörker? Hur skiljer sig vägen till skolan på sommar- och vinterhalvåret? Har du reflexer och var sitter de? Vi pratar om att reflexerna är färskvara, var man placerar dem bäst. Vi diskuterar också att man inte bara ska tänka på reflexer när man är ute, utan även att det kan vara halt, snövallar som skymmer. Vi kommer att klippa ut gubbe, färglägga den och klistra på reflexer (silvrigt papper). Vi sätter upp bilderna i korridoren, tillsammans med en faktatext om reflexer. Vi ordnar en tipsrunda om reflexer och sätter ut en reflex vid varje fråga. Detta görs på eftermiddagen, då det har börjat bli lite mörkt ute.
(Hjorthagens skola, Stockholm)

Mål: känna till skyltar som är riktade till gångtrafikanter och cyklister. Känna till de riktlinjer som gäller vid övergångsställen. Reflexer och mörker. Vad kan eleverna innan? Diskussion. Introduktionsfilmen "Jack och tvillingarna". Färglägg en skylt och skriv betydelsen; berätta högt för alla vad skylten betyder. Sätt upp den på väggen. Massagesaga om cyklister i trafiken. Reflex-sång. Smartboardlektion om farliga situationer. Rollspel; avstigning buss och bil. Göra en egen påhittad skylt som kan passa i klassrummet. Påbuds,- förbuds- och varningsskylt. Avslutning medreflektion och repetition.
(Frillesåsskolan, Kungsbacka)

I vår digitala adventskalender har vi länkat till en film om mörker och reflexer som en introduktion till arbetet. Därefter ska vi prata om barnens skolväg och hur de kan göra för att synas bättre ute i trafiken. Arbetet ska avslutas med ett reflextest där eleverna ska få testa de reflexer som de redan har på sina kläder i ett mörkt rum där de får passera en ficklampa på några meters avstånd. Sedan ska vi göra samma test med hängande reflexer och diskutera skillnaderna.
(Diserödsskolan, Kungälv)

Vi är en skola i ett litet samhälle. Många av våra elever bor en bit bort från skolan och väljer då att cykla eller gå till skolan. Det finns en stor parkering i anslutning till skolgården och en allmän cykel- och gångväg som många av eleverna går på varje morgon. Vi har pratat mycket om vikten av att synas ute i trafiken nu när det blivit så mörkt. För flera av barnen är det ju mörkt när de kommer till skolan och mörkt när de går hem. I klassen samtalar vi ofta om trafikvett, där synas i mörkret är en del. Vi har inget kortare tema som belyser trafiken och mörkret utan för ett ständigt samtal och arbete kring detta för att skapa sunda värderingar när det gäller att vistas i trafiken som barn.
(Grossbolsskolan, Forshaga)

Båda klasserna tänker arbeta med tema Trafik under denna termin. Vi pratar mycket om att det är livsviktigt att synas i trafiken och många av våra elever har inga reflexer på sina kläder. Så här ser vår lektionsplanering ut:
Lek 1 Visa filmen "Jack och tvillingarna". Visa skylten "Herr Gårman". Färglägga en teckning med skylten.
Lek 2: Gå ut i närområdet. Leta trafikskyltar och fotografera dessa.
Lek 3: Använda reflexer och ficklampa. Gå in i ett mörkt rum och se hur reflexen fungerar. Visa varningsskyltar. Vad betyder dessa? Färglägga skyltarna.
Lek 4: Gå ut i närområdet igen. Öva på övergångsställen. Hur tittar man? Öva på vad vi lärt oss. (Vilken sida vi går på, hur man går av en bil el buss etc)
(Frillesåsskolan, Kungsbacka)

Åk 2

Vi tittar på film, UR har en fantastisk film hur bilar uppfattar trafikanter i mörker och hur det ser ut när man inte har reflex. Vi har även läst i SO-boken om reflex och hur vi ska använda oss av olika reflexer, var de ska sitta och vad man kan använda för något mer t ex reflexvästar.
(Beckombergaskolan, Stockholm)

Vi ser filmen om mörker och reflexer från UR/"Gatsmart". Vi pratar och diskuterar. Vi ritar. Vi lär oss om olika trafikmärken. Vi går på trafikpromenad och identifierar olika trafiksituationer. Vi samtalar om vår skolväg. Vi lämnar in förslag till kommunen på förbättringar i vår trafikmiljö i/kring skolan och vår skolväg. Vi gör reflexbilder. Ser filmer om trafik och mörker. Pratar om detta. Testar reflexer i mörker.
(Innanbäckens skolan, Kalix)

Vi kommer att arbeta med tema trafik under 6-7 lektionstillfällen. Vi börjar med att prata om regler i allmänhet och kommer in på trafiken. Vi kommer att gå ut och gå tillsammans där vi ska fota trafikmärken och prata om olika trafiksituationer. Lektionerna som följer kommer att utgå ifrån trafikskyltar och dess innebörd, reflexer, säker på cykel, cykelhjälm samt avslutas med ett slags test med cykeln enligt några av NTF:s förslag. Vi kommer att genomföra arbetet med prat, promenad, filmer, rita och praktiskt utföra cykeltestet.
(Sörgårdsskolan, Gislaved)

Här i norr är det numera mörkt på morgonen och på em när eleverna ska till och från skolan. Vi kommer att göra experiment med nya och gamla reflexer samt utan reflexer. I skogen kommer eleverna att få gå en bana, de ska hitta ett antal platser, en del med nya reflexer, en del med gamla och en del utan. De kommer att få ha med sig ficklampor och det kommer att vara ganska mörkt. Detta för att de ska få insikt i hur mycket en reflex kan göra för synligheten. Vi kommer också att göra ett experiment med ficklampor, reflexer och hur långt bort man kan stå och ändå vara synlig gentemot någon som inte har reflexer på sig.
(Tomtebogård, Umeå)

Jag är textillärare och undervisar på en skola i Kungälv. Skolan ligger i en backe, där gatubelysningen är på andra sida mot var barnen går. (Där är trottoaren smalare så vi vill ändå att barnen går på den mörkare sidan.) Min idé är att eleverna ska lära sig att virka i slöjden och få hänga en reflex i den virkade snodden. Det blir viktigare att använda en reflex om den är mer personligt utformad. Med klasslärarna i klassrummet kommer de att prata mer om trafik och om vikten att synas, nu i höstmörkret. Dessa unga elever cyklar inte, så fokus kommer att vara på trygg gångväg och att synas.
(Övre Fontinskolan, Kungälv)

Vi arbetar aktivt med eleverna om hur de kan säkra sin utevistelse nu när det mörknar ute. Vi ser på filmer från både mediapoolen och YouTube som visar vikten av att använda reflexer och ljus både på sig själv och på cyklar. Vi tillverkar reflexkort och experimenterar med hjälp av olika reflexer, både nya och gamla för att synliggöra hur reflexer ska användas, hur de på bästa möjliga sätt ska bäras samt för att visa på att effekten av reflektionen som blir när en strålkastaren träffar reflexen avtar om reflexen är för gammal.
(Bäckeskolan, Bengtsfors)

Vi jobbar i ett större tema, enligt metoden story line, med familjer. Dessa bor på en gata där det ännu inte finns gatljus. Eleverna kommer att få i uppgift att lösa hur personerna ska synas. Vi kommer också att testa hur väl man syns utan reflexer i ett mörkt rum och vilken skillnad det gör när man tar på reflex. Vi kommer även kolla skillnaden mellan nya och gamla reflexer.
(Forsenskolan, Tidaholm)

 

Åk 3

Vi kommer att titta på filmerna ni föreslår. Vi kommer att gå ut i mörkret och med hjälp av ficklampor leta ett antal "gömda" reflexer. En övning jag fick vara med om och gjort själv är denna, och den brukar vara ett uppvaknande för både vuxna och barn. Det behöver vara en lång raksträcka, höstväder utan snö och det får inte vara fullmåne! Med hjälp av två bilar och tre personer skapa en mötessituation. En bil som står med halvljus på, barnen i höjd med bildörren. Tre personer går från långt håll (mer än 125m som är reflex avståndet) bredvid en bil som kör gångfart mot bilen där barnen står. Det ska vara en mörkklädd, en ljusklädd och en reflexförsedd person. Barnen får i uppdrag att säga till om de ser "något". Personerna får stanna på den plats de blir upptäckta och den mörkklädda personen brukar komma nästan ända fram till barnen innan de upptäcker att det är någon som går där bredvid bilen. Sedan diskutera det faktum att de nu stod stilla och visste att det kommer hända något mot att båda bilarna kör 50-80 km/h och de går efter vägen.
(Rotebergs skola, Ovanåker)

Vi ska se filmen Gatsmart om reflexer på urplay.se. Det finns även kortare filmer på YouTube som visar skillnaden på att bära och inte bära reflex som är bra. Prata om vikten av att använda reflexer, när man ska bära dem, var man ska sätta dem så att bilister ser, hur många man behöver. Vilken skillnad det är på ljusa och mörka kläder. Många av barnen bor på landet och åker buss, de kan berätta om sina erfarenheter, hur kan man vifta med reflexen så att busschauffören ser? För dem som går själva till skolan, vad ska man tänka på vid tex övergångsställen? Släcka ner ljuset och lysa med ficklampa på olika reflexer, en ny och en gammal, en reflexväst och ett mörkt plagg. (Diserödsskolan, Kungälv)

Fritids

Vi kommer att ha en tipsrunda på fritids inomhus eller utomhus som är snitslad med reflexer, där de får använda ficklampa för att hitta frågorna som har anknytning till trafiken, t ex olika vägmärken, situationer som är farlig eller ofarliga osv. Vi jobbar redan med trafiken i klassen på skoltid där eleverna varit ute på trafikpromenad och där vi har diskuterat vad alla skyltar har för betydelse och hur man uppför sig i trafiken osv. Har även tittat på några filmer om hur viktigt det är att använda reflex och på vilket avstånd som man kan se en person som använder reflex.
(Kolarängskolan, Järfälla)