Att köra moped, mopedbil och A-traktor lagligt och säkert

Kopplat till ämne/kursplan:

SAMMHÄLLSKUNSKAP 

Rättigheter och rättsskipning.

”Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till
och konsekvenser av olika typer av kriminalitet."
"Eleven har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga
rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället."

 

Beskrivning av lektion 

Dela upp eleverna i mindre arbetsgrupper. Första momentet, där fakta ska samlas in, görs i storklass om ni använder bildspelet.

Tidsåtgång ca 3-4 lektioner

1. Samla fakta – gruppen samlar fakta om lagar och regler för mopeder, mopedbilar och A-traktor eller så går ni tillsammans igenom bildspelet ”Att köra moped, mopedbil och A-traktor lagligt och trafiksäkert.

2. Normer – gruppen samlar in uppgifter om olika gruppers normer till dessa fordon och hur de bör framföras. Grupper att intervjua kan vara:

1. Elever som kör moped, mopedbil eller A-traktor

2. Elever som inte kör något av dessa fordon

3. Föräldrar eller andra vuxna

Gruppen börjar med att ta fram frågor att ställa till de olika grupperna. Låt alla grupper svara på samma frågor, lägg till följdfrågor till vissa grupper där det känns relevant. Exempel på frågor att utgå från finns i elevmaterialet.

Sammanställ normerna och diskutera; Har grupperna samma eller olika normer? Om de är olika - varför då?

 

3. Fördjupning – här ska gruppen fördjupa sig i något område där de söker extra information om hur lagstiftningen ser ut i Sverige kring tex. trimning eller rattfylleri samt vilka konsekvenser ett lagbrott kan ge.

  • Beskriv lagstiftningen. Vilka konsekvenser kan ett lagbrott ge?
  • Vem är det som bestämmer hur lagstiftningen och lagarna utformas och vad som ska gälla?
  • Har gruppen förslag på nya lagar som är kopplade till trimning, rattfylleri, moped, A-traktor eller mopedbil?
  • Påverkas normerna i samhället av lagstiftningen?
    • Påverkas normerna olika i olika grupper?
    • Finns det andra sätt än lagstiftning som kan påverka normen i samhället så att den blir mer trafiksäker och hållbar för den enskilde individen men även för samhället?

4. Diskutera och presentera – gruppen presenterar sitt arbete för hela klassen och diskuterar förslagen på lösningar tillsammans. Hur skulle de kunna realiseras?

Quiz

Moped, mopedbilar och A-traktor

Ett roligt sätt att runda av eller följa upp lektionen kan vara att göra ett quiz. Frågorna tas upp i detta lektionsförslag (bildspelet).

Gör quizen i helklass eller låt eleverna svara individuellt.

Quiz: Moped, mopedbilar och A-traktor

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

ELEVMATERIAL

 

FÖRDJUPNING

 

BILDSPEL

 

MANUS

 

Quiz