Ökad säker cykling

Med filmen cykelfeber

Kopplat till ämne/kursplan

IDROTT OCH HÄLSA, SVENSKA, BIOLOGI, GEOGRAFI

  • Idrott och hälsa ”Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter”.
  • Svenska ”Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter”.
  • Biologi ”Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel”.
  • Geografi ”Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling”.

 

Beskrivning av lektion 

Film och diskussionsfrågor. Titta på filmen Cykelfeber tillsammans med eleverna. Därefter diskuterar eleverna frågorna. 

 

Film

Tidsåtgång 1-2x40 minuter.

 

Filmens syfte är att fungera som inspiration och diskussionsunderlag för att få fler att vilja cykla. Filmen är 21 minuter lång.

 

Diskussion

Cykelfeber

  • Direkt efter filmen får eleverna två och två diskutera filmen och svara på frågor som:
  • Vilka är argumenten för att cykla mer?
  • Varför är det bra om fler cyklar? För samhället respektive individen?
  • Vad är viktigt att tänka på så att inte skadorna ökar när fler cyklar?
  • Har du lärt dig något av filmen? 

Utifrån ert resonemang – skulle du kunna cykla mer? Skulle andra i din familj kunna cykla mer? Vad skulle krävas för att du och din familj skulle ändra sina val och cykla mer? Låt eleverna skriva ner sina svar på frågorna som en argumenterande text för Ökad säker cykling.

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

FILMEN "CYKELFEBER"