Forumspel

Forumspel är en konflikthanteringsmetod där eleverna tränar handling i svåra situationer eller dilemman, ett sätt att förbereda sig inför det oförutsedda. Syftet med metoden är att inspirera till olika lösningsalternativ och att träna inför verkligheten. Inom forumspelets låtsas eller ”Som-om”-ram är eleverna trygga att utforska olika sätt att handla och blir därmed mer beredda att genomföra verkliga handlingar när det behövs ute i livet.

En tydlig konfliktscen spelas om och om igen
Att spela ett forumspel innebär att en situation med en tydlig konflikt spelas upp för en publik. Eleverna spelar upp för de andra i klassen. Spelet kan ta allt mellan 30 sekunder och fem minuter. Scenen slutar alltid i elände, det vill säga utan förslag på lösningar av konflikten. Publiken bestämmer vem i spelet som är utsatt och behöver deras hjälp. Sedan spelas situationen upp en gång till. Denna gång kan publiken ropa STOPP! Och byta ut den som är utsatt för att visa/spela sitt förslag på lösning. När inhopparen känner sig färdig går han/hon tillbaka till sin publikplats. De som spelar återgår till ursprungsspelet för att ge fler chansen att pröva sina idéer. Det handlar om att hitta en mängd idéer och tankar istället för att komma fram till en ”rätta lösningen.”

Passar angelägna teman
Forumspel är ett arbetssätt att bearbeta ett tema som känns angeläget. Man kan utgå både från gruppen och dess egna problemformuleringar och man kan som lärare föreslå situationer och teman att spela kring. Temat kan vara vad som helst, men i spelet kommer alltid frågan om hur makt utövas och bemöts att finnas med.