Tips och metoder

Kanske jobbar du redan med trafik utan att tänka på det - trafiken finns ju överallt och vi är alla trafikanter.

Men vad är då trafik? Köer, buller, avgaser, cykelvett, övergångsställen och körkort naturligtvis. Men också möjligheten att hälsa på mormor i Boden, fira jul i Bengtsfors och handlar varor från jordens alla hörn. Med trafik följer också en mängd problem bland annat inom säkerhet, hälsa och miljö.

Trafik inbegriper alltså en mängd olika områden inom samhället - och ämnen och arbetsområden i skolan.

Boken Trafiksmart från Sveriges Kommuner och Landsting kan du ladda ner. Där finns ytterligare information och förslag på hur man kan arbeta med trafiken i skolan.