Tips och metoder

Kanske jobbar du redan med trafik utan att tänka på det - trafiken finns ju överallt och vi är alla trafikanter.

Men vad är då trafik? Köer, buller, avgaser, cykelvett, övergångsställen och körkort naturligtvis. Men också möjligheten att hälsa på mormor i Boden, fira jul i Bengtsfors och handlar varor från jordens alla hörn. Med trafik följer också en mängd problem bland annat inom säkerhet, hälsa och miljö.

Trafik inbegriper alltså en mängd olika områden inom samhället - och ämnen och arbetsområden i skolan.

Boken Trafiksmart från Sveriges Kommuner och Landsting kan du ladda ner. Där finns ytterligare information och förslag på hur man kan arbeta med trafiken i skolan.

Min skolväg

Målet med #Minskolväg är att inspirera och utbilda om barns väg till skolan.

Rollspel används som metod när man vill träna på att förena handling, känsla och intellekt i arbetet kring ett specifik tema.

Hur kan man jobba?

Med trafikeniskolan.se vill vi inspirera dig till att skapa projekt där området trafik är en naturlig del. Trafik blir då ett kul och spännande område att arbeta med – och som i framtiden kanske rä...

Reflexlektioner

Här hittar du förslag på reflexlektioner, inskickade av lärare.

Storyline

Storyline är en pedagogisk metod och ett pedagogiskt förhållningssätt. Undervisningen utgår från elevernas förståelse av verkligheten, de får fundera över hur de tror att saker och ting kan förhåll...

Webbquest

Webbquest är ett pedagogiskt genomtänkt och strukturerat sätt att arbeta med internet. I korthet går metoden ut på att eleverna får ett uppdrag att jobba med och där de genom samarbete lär sig av v...

Forumspel är en konflikthanteringsmetod där eleverna tränar handling i svåra situationer eller dilemman, ett sätt att förbereda sig inför det oförutsedda. Syftet med metoden är att inspirera till o...

Portfolio är en teknik som bland annat går ut på att få eleverna att reflektera och ständigt fråga sig: Vad har jag lärt mig? Hur har jag lärt mig? Vad vill jag lära mig?

Metoden innebär att man arbetar tematiskt kring samhälle, trafik och miljö – förr, nu och i framtiden. På olika sätt undersöker, bearbetar, beskriver, ifrågasätter och dokumenterar eleverna sin ege...

Värderingsmetodik är ett sätt att samtala i grupp med en metod som gör alla delaktiga. Här handlar det inte om att komma överens om vad som är rätt eller fel utan att titta närmare på hur var och e...