Hur kan man jobba med trafik i skolan?

Skapa ämnesövergripande projekt med trafik som naturlig del!
Med trafikeniskolan.se vill vi inspirera dig till att skapa projekt där området trafik är en naturlig del. Trafik blir då ett kul och spännande område att arbeta med – och som i framtiden kanske räddar liv. Genom att använda dig av någon av metoderna som finns presenterade här gör du också trafik till ett kreativt arbete!
Du kan till exempel se hur man kan jobba med storylinemetodiken i trafikfrågor som kopplar till teman som miljö, hälsa, alkohol och droger, etc.
Det finns forumspels- och webbquestmaterial som handlar om trafik. Läs vidare om de olika metoderna och låt dig sedan inspireras att prova på utifrån det material som du också hittar här.

Ämnesövergripande
Många av skolans områden har trafik i sig.

I det stora området hållbar utveckling, som bland annat omfattar miljö, det sociala och ekonomi, finns exempelvis delar och frågeställningar som:

 • miljö
 • olika transporters påverkan på miljön
 • hur mår naturen av trafiken?
 • hur länge räcker oljan?

Området samhällsplanering rymmer bland annat:

 • hur planerar man trafiken?
 • vad är prioriterat?
 • vem är prioriterad?
 • barns plats i planeringen.

Demokrati handlar bland annat om:

 • hur kan man aktivt påverka trafiken och miljön runt skolan och hemma?
 • vem är det som bestämmer?
 • hur är beslutsgången?

Hälsoperspektivet innehåller exempelvis

 • trafikens påverkan på hälsa
 • hur kan vi röra oss i trafiken?
 • att barn behöver röra på sig mer.

Attityder och beteenden har bland annat att göra med

 • hur vi beter oss i trafiken?
 • vad det är som gör att så många bryter mot lagen just i trafiken?
 • alkohol och droger i trafiken
 • hjälmanvändning
 • höga hastigheter
 • att ta ansvar för dig och andra i trafiken.

Det finns flera perspektiv på hur trafiken sitter ihop med andra områden och på trafikeniskolan.se fyller vi på allt efter som. Kom gärna med synpunkter och förslag på saker där du tycker det saknas information.

Flera bra sätt att lägga upp undervisningen
I arbetet med trafik som ett ämnesöverskridande tema blir arbetsmetodiken ett viktigt val. Här vill vi ge dig tips på metoder som lämpar sig för ämnesintegrerade studier och arbetet med attitydförändringar.

Några exempel på användbara metoder är:

 • storyline
 • webbquest
 • forumspel
 • portofolio
 • forska och lära
 • värderingsmetodik
 • rollspel