Kartlägg din skolväg med verktyget Min skolväg

Målet med #Minskolväg är att inspirera och utbilda om barns väg till skolan. Vi vill att verktyget ska leda till en ökad medvetenhet kring riskerna i barns skolväg. I sin tur hoppas vi att detta ska leda till en aktiv diskussion om hur dessa risker kan förebyggas och kringgås och hur trafiksäkerheten kan ökas.

Var med och tävla som klass eller bli klassens hjälte! (Tävlingen avslutades sista december 2019. Ny tävling startar 1 september 2020!)

Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att inleda dagen med att röra på sig har även visat sig påverka skolresultaten positivt. Och till på köpet ökar chanserna att dessa hållbara vanor följer med upp i vuxen ålder. Men en förutsättning är förstås en säker skolväg.

Klassresan - för dig som lärare (även denna tävling dyker upp igen hösten 2020!)

Hur tar barnen sig till skolan i din klass? Ta reda på det genom att kartlägga barnens skolväg och prata trafiksäkerhet.

För att vara med krävs minst 10 dokumenterade skolvägar per klass. Barnen måste inte gå eller cykla till skolan. Vi är intresserade av alla barns skolväg. Vi vet att även barn som åker buss eller får skjuts till skolan med bil ibland måste korsa farliga vägar på väg till och från skolan. Vårt verktyg fungera för alla barn eftersom man själv markerar de sträckor och korsningar man passerar.

I tävlingen ”klassresan” tävlar man som klass vilket kräver att du som pedagog registrerar klassen. Efter registrering skapar vi en egen inloggning för er klass som håller ihop era resultat.

Ta tillfället i akt och integrera trafiksäkerhet i skolundervisningen och ge föräldrar och kommunen en bild av hur säkert barnen tar sig till och från skolan samtidigt som ni har chansen att vinna 10 000 kr till en klassresa.