Reflexlektion särskola

Vintern 2014 bad vi om förslag på hur man kan arbeta med mörker och trafik i undervisningen. Här presenterar vi ett axplock från förslagen för elever i särskolan.

Särskola
Vi kommer i vår klass att arbeta med trafikregler och hur vi syns i mörkret då vi går till och från skolskjutsen nu när det är mörkt så länge. Då vi är en särskoleklass måste vi arbeta med konkret material. Vi kommer bl a att få gå in i ett mörkt rum och leta efter reflexer med hjälp av en ficklampa.
(Centralskolan, Sigtuna)

Vårt temaområde är "Ljus". En del i temat kommer handla om ljusets reflektion där vi kommer visa på hur reflexen fungerar och vikten av den i trafiken, samt se på skillnaden mellan att använda eller inte använda reflexen i mörkret. Säkerheten i trafiken är i fokus.
(Sommarhemmets grundsärskola, Uddevalla)

Under hösten kommer vi att arbeta med tema trafik, olika fortskaffningsmedel. Hur tar man sig fram säkert i trafiken. Med våra elever är det bästa sättet att lära att uppleva och prova på, vi kommer att göra olika experiment med reflex, ficklampa och mörker.
(Gymnasiesärskolan Sannarp, Halmstad)