Värderingsmetodik - samtalet som gör alla delaktiga

Värderingsmetodik är ett sätt att samtala i grupp med en metod som gör alla delaktiga. Metoden kommer ursprungligen från USA och kallas där Value clarifications. Syftet är att synliggöra och bearbeta sina värderingar och åsikter, stå för sina ståndpunkter, lyssna på andra och själv få uttrycka sina tankar och känslor. Här handlar det inte om att komma överens om vad som är rätt eller fel utan att titta närmare på hur var och en tänker.

Stärker både individen och gruppen
Värderingsövningar stärker både den enskildes och gruppens självförtroende genom att många röster görs hörda. Det är högt i tak och alla känner sig accepterade och respektfullt bemötta.

En mängd olika övningar
Det finns många olika slags värderingsövningar. I några tar man ställning genom att röra sig i rummet, i andra sitter man ensam med penna och papper och skriver.
De vanligaste värderingsövningarna är:

  • Heta stolen
  • 4-hörns-övning
  • Ja, nej, kanske
  • Stå på linje
  • Listningsövning

Läs mer på Trafikverkets hemsida om DDD, Don't Drink and Drive. Där finns bland mycket annat en 4-hörs-övning.