Webbquest - grupparbete med internet som bas

Webbquest är ett pedagogiskt genomtänkt och strukturerat sätt att arbeta med internet. I korthet går metoden ut på att eleverna får ett uppdrag att jobba med och där de genom samarbete lär sig av varandra.

Lärarens roll
Lärarens roll är att stötta eleverna att utveckla och fördjupa tänkandet. En viktig del i lärarens roll är också att ta fram och uppmuntra eleverna till att använda sin förförståelse – och vid behov få dem att själva komma på att de måste ändra den om den inte håller. Som lärare lägger man ner mycket tid på att skapa webbquesten, man planerar upplägget, letar efter resurser. Pedagogen skapar en plan för elevernas arbete i förväg istället för att planera under eller mellan lektionerna.

Eleverna måste vara aktiva
När eleverna börjar jobba blir läraren handledaren i lärande och samarbete. Eleverna tilldelas olika roller som sedan ska belysa olika perspektiv av elevernas uppdrag. Samarbete är mycket viktigt i en webbquest. Eleverna måste vara aktiva i sina roller för att uppgiften ska kunna lösas.

Syfte och mål
Det är viktigt att bestämma sig för vilket syfte man har med webbquesten och vad det är tänkte att elverna ska lära sig. I planeringen ingår det också att fundera på hur elevernas arbete ska bedömas.

En webbquest består av:

  • inledning
  • uppdrag
  • resurslista (länkar, böcker, filmer, studiebesök etc)
  • olika roller arbete i grupper utvärdering.

En webbquest:

  • utgår ifrån elevernas förförståelse
  • är problemorienterad
  • låter elever arbeta med uppgiften ur olika perspektiv eller roller
  • är lämpligt för distansstudie
  • förenklar ämnesintegrering
  • skräddarsyr uppgifter utifrån de specifika kursplanemål lärarlaget vill att eleverna ska tillgodogöra sig.