Moped och mc

Sedan de nya körkortsreglerna för moped infördes 2009 har antalet mopeder i trafik minskat. 2014 fanns 104 000 mopeder klass I i trafik, och ännu fler (145 000) avställda. Antalet klass II mopeder är svårare att ha uppgift om eftersom de inte måste registrerar, antalet uppskattas till cirka 60 000.

Vad är en moped?
Enligt det nya EU-baserade typgodkännandesystemet är en moped ett motorfordon som är konstruerat för att köras i högst 45 km/tim. En moped får ha en förbränningsmotor med högst 50 kubikcentimeter slagvolym eller en elektrisk motor med högst 4 kilowatts effekt. Läs mer i Moppeboken, utgiven av McRF, Moped- och motorcykelbranschens Riksförbund.

I Sverige delas EU-mopeden in i två klasser:
Klass I
En EU-godkänd moped som är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim. Den ska vara registrerad. Motor på högst 50cc, eller en el-motor med högst 4 kilowatt. Tre och fyrhjuliga kan även ha dieselmotor med högst 4 kilowatt. En fyrhjulig moped (mopedbil) får väga högst 350 kg. Är mopeden eldriven räknas inte batterierna in i vikten. Mopeden har registreringsskylt.
Klass II
En EU-godkänd moped är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim. Motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Ska inte registreras, har ej registreringsskylt. En klass II-moped kan också vara en äldre moped som har typintyg utfärdat före den 17 juni 2003, och som är konstruerad att köras i högst 30 km/tim.

Motoriserad cykel
Sedan 2016 klassas den så kallade "motoriserade cykeln" som en moped klass II. Läs mer om den på NTFs konsumentsidor.

Fler motorcyklister
Att åka motorcykel är också populärt och 2014 fanns cirka 312 000 motorcyklar i landet. Tyvärr visar det sig också i olycksstatistiken, även om utvecklingen är positiv. År 2014 miste 31 motorcyklister livet i trafiken. Drygt 300 motorcyklister skadas svårt i polisrapporterade vägtrafikolyckor varje år.

Vad är en motorcykel?
Det finns tre sorters motorcyklar:

  • Lätt motorcykel (motor med slagvolym 35 kW)
  • Mellan motorcykel (motor med effekt <35 kW)
  • Tung motorcykel (motor med effekt >35 kW)

Läs mer om mopeder och motorcyklar på McRF (Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund) och SMC (Sveriges Motorcyklister).

Att reflektera kring:

  • Hur påverkar en moped miljön kontra bilen?
  • Varför dör så många motorcyklister?
  • Varför är det farligt att åka moped?
  • Vilka regler gäller för mopedkörning? (hjälm, skjutsning m m.)