Lagar och vägmärken

Det är riksdagen som beslutar om våra lagar och regler. Målet är att både minimera riskerna för dem som vistas i trafikmiljön och att minska miljöbelastningen totalt sett. Riksdagen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att ansvara för regler kring trafiken. Vid sidan av Transportstyrelsen har även Trafikverket, kommunerna och polisen ett ansvar för säkerheten.

I princip måste man ju som EU-mopedist känna till alla vägmärken inom de fyra huvudgrupperna förbudsmärken, påbudsmärken, varningsmärken och upplysningsmärken. Att man kan detta visar man i samband med kunskapsprovet när man tar AM-körkortet.

Vägmärken för mopedister
Som mopedist måste man kunna i princip samtliga vägmärken. Här listas några av de viktigaste, se även märkena under avsnittet om vägmärken vid cykling. Samtliga vägmärken kan laddas ner på Transportstyrelsens hemsida.

Huvudled. Fordon som ska korsa en huvudled har väjningsplikt. Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning, om det inte tydligt framgår att huvudleden fortsätter.

Varning för järnvägskorsning med bommar. Vid en järnvägskorsning med detta märke finns det bommar, men som fordonsförare måste du ändå se dig för!

Hastighetsbegränsning. Anger förbund mot att föra fordon med högre hastighet än vad som anges på märket. Gäller dig som mopedist lika väl som bilisten.