Moped klass I och klass II

I Sverige delas mopeden in i två klasser: klass I och klass II.

Moped klass I
En klass I-moped kallas ofta för EU-moped och är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim.

  • För att få köra moped klass I måste man ha körkort med lägst behörighet AM.
  • För att ta AM-körkort måste man vara minst 15 år, gå en särskild utbildning och bli godkänd på ett prov. Läs mer om reglerna för körkortet på Körkortsportalen.
  • En moped klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak.
  • Mopeden behöver normalt inte kontrollbesiktas, men om polisen upptäcker brister på mopeden kan den få körförbud eller också får man ett besiktningsföreläggande.
  • Mopeden måste vara trafikförsäkrad.

Moped klass II
Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den andra typen är konstruerad för att köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder måste ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003.

  • För att få köra moped klass II ska man ha fyllt 15 år.
  • Man måste ha ett förarbevis för moped klass II.
  • Moped klass II ska inte registreras. De har alltså ingen registreringsskylt.
  • Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Man måste ha med sig trafikförsäkringsbeviset när man kör.

Elmoped
I dag finns det elmopeder i både klass I och II. Efter att ha laddat batteriet i några timmar kan man köra mopeden mellan fem och sju timmar. Positivt med elmopeder är att de är miljövänliga och tysta.

Elcykel
Man kopplar in elmotorn på en elcykel när trycket på tramporna ökar, till exempel i motvind eller i en uppförsbacke. En elcykel får inte komma upp i en hastighet över 25 km/tim och motorns nettovikt får inte överstiga 250 watt.

Att reflektera kring:

  • Hur påverkar ett ökat moped-/mc-användande trafikmiljön/trafiksituationen?