"Coolt att visa att man är smart!"

Att åka moped är smidigt, roligt och populärt. Men en mopedist är också utsatt. Den som åker omkull kan göra sig mycket illa, för att inte tala om vad som kan hända om en mopedist och en bil kolliderar. Tyvärr har mopedens popularitet inneburit att det varje år inträffar många svåra olyckor.

  • I genomsnitt dör 12 mopedister i trafiken varje år. 2014 dog 8 mopedister.
  • I genomsnitt dör 50 motorcyklister i trafiken varje år. 2014 dog 31 motorcyklister.

Trimning ett stort problem
Trimning av mopeder är ett stort problem. Bland mopedister upp till 18 år har mellan 70 och 80 procent trimmade mopeder. Studier visar också att ungdomarnas föräldrar ofta vet om att mopeden är trimmad! Förutom att en trimmad moped blir ett ytterst farligt fordon, kan det också innebära att din försäkring inte gäller och att du inte får körkortstillstånd för bil när du ansöker om det.

Våga vårda knoppen!
40 procent av alla mopedister som skadas mycket allvarligt får huvudskador. Den vanligaste mopedolyckan är en singelolycka till följd av tekniska fel på cykeln, egna felbedömningar eller hinder i körbanan som till exempel stenar, dålig snöröjning eller löst grus.

Huvudet får oftast ta värsta smällen vid en mopedolycka. Hjärnan är ytterst känslig, även för lätta stötar och slag, så det gäller att ha rätt slags hjälm.

En studie (våren 2011) utförd av NTF visar att mer än 90% av ungdomar på moped använder hjälm. Ändå visar studier av mopedolyckor med dödlig utgång under åren 1997-2002 att fyra av tio omkomna mopedister inte använde hjälm! Av dem som hade hjälm tappade nästan hälften hjälmen under olycksförloppet. Om alla använt hjälm och spänt fast den korrekt beräknas en av tre omkomna ha överlevt. Flest dödade finns bland ungdomar och äldre. Den mest utsatta åldersgruppen är 15-åringarna.

Vad säger lagen?
Alla som åker moped eller motorcykel ska ha godkänd hjälm (E- eller SIS-märkt), även passagerare. Hjälmen måste dessutom vara ordentligt fastspänd, annars är risken stor att den lossnar vid en olycka.

Att reflektera kring:

  • Vari ligger motståndet att ha hjälm?
  • Hur kan det komma sig att föräldrar ofta känner till att deras barns mopeder är trimmade?