Var får man köra?

Trafikförordningen är inte alltid helt tydlig när det gäller hur olika trafikanter ska ta sig fram på olika typer av vägar. Vad gäller till exempel för mopedister och motorcyklister? Var ska man vara? Var får man köra? Spelar det roll vilken klass jag tillhör?

Klass I
Med en klass I-moped får man inte köra i cykelfält eller på cykelbanor. Om det finns vägren ska man köra där, annars på körbanan. Man får inte heller köra en klass I-moped på motorväg eller motortrafikled. 
Vissa kommuner ger även moped klass I tillstånd att köra i kollektivtrafikfält.

Alla vägmärken eller andra anvisningar som gäller motorcykel gäller också Klass I-mopeden. För närvarande finns det inga krav på varken fordonskatt eller kontrollbesiktning, däremot är det klart att klass I-mopeden måste vara trafikförsäkrad och registrerad. Den ska vara försedd med registreringsskylt av samma typ som motorcykel.

Klass II
Med klass II-mopeden får man köra i cykelfält och på cykelbanor. Om det inte finns särskild cykelbana ska man köra på vägrenen om det finns en sådan, annars körbanan. Moped klass II får, precis som cykeln, köra i kollektivtrafikfältet.
Kommunen kan sätta upp tilläggsskyltar till t ex en cykelbana "gäller ej moped" och då får inte moped klass II köra på just den cykelbanan.

Förare av klass II-moped ska följa de vägmärken, vägmarkeringar och signaler som gäller för cykel. Man får till exempel parkera mopeden på samma sätt som en cykel (gäller tvåhjulig moped). Mopeder med svenskt typgodkännande får fortsätta användas som förut - de räknas som klass II-mopeder trots att de får gå i 30 km/tim. Alla mopeder ska vara trafikförsäkrade och eftersom klass II-mopeder inte är registrerade måste man ha med sig sitt försäkringsbevis.