Alkohol, droger och trafik hör inte ihop

Det här temat handlar om alkohol, droger och trafik. Området lämpar sig i första hand för elever i årskurs 7-9 men även till elever i gymnasiet.

Alla vet att alkohol och trafik inte hör ihop. Ändå händer det att någon som absolut inte bör köra bil sätter sig bakom ratten. Statistikens siffror är skrämmande:

  • Varje dag kör 12-13 000 personer bil alkoholpåverkade.
  • Hälften av de personbilsförare i åldern 15-24 år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol.
  • Knappt två av tio dödade förare har alkohol i kroppen.

Gör ett medvetet val!
Att köra på fyllan eller inte är definitivt något var och en själv kan påverka. Det samma gäller om man väljer att åka med någon som kör rattfull. Alla vet att rattfylla är farligt, även om alla inte fattar hur otroligt mycket sämre förare man blir med alkohol och droger i kroppen. Det märks kanske inte när allt är som vanligt på vägen, men så fort något oväntat dyker upp, då avslöjas det direkt. Man fixar helt enkelt inte oförutsedda situationer.

Frågan är inte hur mycket man kan dricka och köra utan om man ska dricka eller köra!
Nollvisionens grundtankar går ut på att ingen får dö eller skadas för livet i vägtrafiken. Den enda acceptabla siffran för antalet trafikdödade och allvarligt skadade är noll. Detta förutsätter bland annat att inga alkohol- eller drogpåverkade förare tillåts framföra motorfordon på landets gator och vägar.

Att reflektera kring:

  • Hur kommer det sig att vissa tappar omdömet och kör rattfulla?
  • Vad är det som gör att så många ungdomar väljer att åka med?
  • Vad kan du göra för att stoppa någon som tänker köra rattfull?

På Trafikverkets hemsida DDD finns material att ladda ner, förslag på övningar mm. Ladda gärna ner "Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak" utgiven av Folkhälsoinstitutet.