Narkotika och läkemedel i trafiken

Polisen hittar allt fler narkotikapåverkade förare. Det beror framför allt på att poliserna blir allt bättre på att känna igen och misstänka en narkotikapåverkad förare. För att polisen ska få kräva ett narkotikatest av en förare krävs att personen är misstänkt. När det gäller alkohol får polisen stoppa vem som helst och göra ett alkoholtest.

De flesta som kör bil i trafiken i Sverige har varken druckit alkohol eller tagit droger.

VTI (Väg- och transportforsknings institutet) har publicerat två studier, en där man slumpmässigt undersökte hur många förare som var påverkade av alkohol och en där man dels undersökt förare med salivprov och dels undersökt obduktionsprotokoll för att se om de som dött under 2008 var påverkade av alkohol, narkotika eller läkemedel.

  vägkantsstudie omkomna 2008
alkohol 0,24% 16%
illegala droger 0,37% 3,5%
läkemedel 2,12% 6,3%
droger och läkemedel 0,02% 2,1%
alkohol & droger   3,5%

Tabellen visar siffror från två vägkantsstudier, en där man tittat på alkoholpåverkade förare och en där man tagit salivprov för att se om förarna tagit illegala droger (narkotika) eller läkemedel (lugnande medel, sömnmedel, smärtstillande opioider, muskelavslappnande medel).

Av de förare som omkom i trafiken 2008 kan man se att många dör på natten - 11% dog på natten men bara 2% av alla resor görs på natten. Det är ett sätt att visa att risken att dö är större på natten än på dagen.

När man jämför vägkantsstudien med de omkomna ser man tydligt hur stor risken är att omkomma med alkohol eller droger i kroppen. Risken ökar många, många gånger när man blandar bilkörning med alkohol, droger eller vissa läkemedel.

Att reflektera kring:

  • Varför omkommer fler förare på natten?
  • Varför är det farligt att köra bil när man tagit de läkemedel som avses här?
  • Det verkar ändå vara farligast att blanda alkohol och bilkörning. Varför?