Alkoholpolitiken i Sverige

Systembolaget har länge haft ensamrätt att sälja alkohol till konsumenter i Sverige. Syftet har varit att hålla försäljningen på rimliga nivåer, bland annat för att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor.

I dag utmanas Systembolagets monopol bland annat genom EU:s konkurrenslagstiftning och diskussionen om alkoholförsäljningen ska släppas fri eller ej är livlig.

Allmänt missbruk gav tuff alkoholpolitik
Låt oss titta bakåt i tiden. Vad har vi haft för alkoholpolitik i Sverige?

När människan lärde sig destillera och göra starksprit blev också missbruk ett stort problem. Det gjorde att många fick svårt att utföra sina arbeten, vilket i sin tur bidrog till både arbetslöshet och fattigdom.

Många blev sjuka, inte bara direkt av den orena spriten, utan kroppen drabbades av skador i lever, mage, hjärna etc. Många arbetslösa stal för att få pengar till sprit. Samhällets problem med fylleri och slagsmål ökade.

Motboken
Den svenska staten gick under början av 1900-talet, parallellt med den nyfödda nykterhetsrörelsen, aktivt in och arbetade för ett minskat alkoholbruk.

Olika åtgärder har prövats och det kanske mest drastiska försöket var då man införde ransonering av alkohol, vilket kontrollerades med hjälp av den så kallade motboken. Motboken var ett häfte med plats för stämplar där inköp av alkohol på Systembolaget skrevs upp för att kunna reglera den köpta mängden, ransonen. Motboken infördes av Ivan Bratt och användes i hela landet från 1917, i vissa områden från 1914, fram till 1955.

Den svenska alkohollagstiftningen från 1994
Alkohollagstiftningen har sedan diskuterats och ändrats över åren och i dag är det en alkohollag från 1994 som gäller.

Att reflektera kring:

  • Kan den svenska EU-anpassningen påverka antalet trafikolyckor negativt?
  • Vad kan politikerna göra för att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor?
  • Hade alkoholen godkänts om den hade uppfunnits i dag?

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har ett mycket klart samband med både skador och olyckor. Det gäller i hela samhället, såväl i hemmen och på arbetsplatserna som i trafiken. Ju mer vi dricker, desto fler olyckor sker.

Därför har vi, bland annat genom Systembolagets monopolställning, under lång tid haft en lägre alkoholkonsumtion än i de flesta andra europeiska länder. Nu ändras det snabbt. Ett skäl är att alkoholvanorna förändrats, ett annat är att gränshandeln och införselreglerna har ökat tillgängligheten.

  • Det har blivit lättare att handla alkohol i andra länder.
  • Vi dricker mer alkohol och förändrar våra alkoholvanor.
  • Många börjar dricka alkohol allt tidigare.

Vi importerar sydliga dryckesvanor
Sveriges anslutning till EU har bland annat inneburit att gränserna öppnats för större laglig införsel av alkohol. I södra Sverige, som har nära till både exempelvis Danmark och Tyskland, har detta redan gett tydliga utslag i Systembolagets försäljningsstatistik.

Samtidigt har möjligheterna för tullen att kontrollera införseln försvårats. Den illegala alkoholkonsumtionen har bidragit till att höja totalkonsumtionen.

Gemensam europeisk alkoholstrategi
I den europeiska alkoholstrategin står bl a att samordningen ska bli bättre för att bekämpa trafikonykterhet. Arbetet ska särskilt inriktas på unga och oerfarna förare.