Vad händer i kroppen?

Den som druckit alkohol eller tagit andra droger känner säkert igen sig i att ”man inte riktigt är vid sina sinnens fulla bruk”. Hjärnan reagerar långsammare, men även resten av kroppen påverkas. Och man blir en bra mycket sämre förare.

  • Levern bryter ner – men det går långsamt.
  • Kvinnor får högre promillehalt än män.
  • Nervcellerna fungerar inte riktigt normalt dagen efter.

Ett gift…
Alkohol är ett gift som påverkar kroppens alla celler när den kommer in i vårt blodsystem. Kroppen reagerar direkt och går till angrepp. Det sker främst genom enzymer som bryter ner alkoholen. Levern står för grovjobbet, men det tar tid beroende på hur mycket alkohol man har druckit.

Kvinnor påverkas mer än män
Den största förbränningen av alkohol sker i levern. Hos män börjar alkoholen brytas ner och förbrännas redan i magsäcken. Kvinnor saknar det enzym i magsäcken som bryter ner alkohol och det är därför som kvinnor blir mer påverkade och får högre alkoholkoncentration i blodet. Män har också större andel vatten i kroppen än kvinnor. Om en kvinna och en man, med samma kroppsvikt, dricker lika mycket alkohol får kvinnan högre promillehalt i blodet och har dubbelt så stor risk att utveckla skrumplever. Kvinnor blir alltså rattfulla vid en mindre mängd alkohol än män.

Baksmälla
”Dagen efter” upplever många huvudvärk, trötthet och törst. Den berömda baksmällan är ett faktum. Hjärnan signalerar vätskebrist eftersom alkohol är vätskedrivande och nervcellerna är fullt sysselsatta med att få igång normalt signalsystem efter giftattacken. Om man vet att man ska köra bil ska man inte dricka dagen innan. Det är en enkel tumregel som – om alla följde den – skulle minska antalet olyckor och rädda liv.

Cannabis ökar godissuget
Cannabisrus gör att hjärtat slår snabbare och ögonvitorna blir rödaktiga. Man blir torr i munnen och halsen och känner sig ofta hungrig eller sugen på sötsaker. Man kan få ångest eller panikkänslor, speciellt om man känner sig deprimerad eller befinner sig under stress. Förmågan att köra ett fordon eller utföra andra komplicerade uppgifter blir mycket försämrad.

Den som tål alkohol bättre än andra riskerar lika mycket – eller mer
Att man tål mycket alkohol eller kan hantera alkohol är inget tecken på att man är vuxen. Att tåla alkohol innebär inte att man slipper alkoholskador – tvärtom. Den som ”tål” alkohol dricker ofta mer alkohol och utsätter sig för stora risker att få skador eller bli alkoholberoende.

Att kunna hantera alkohol innebär att man vet när man ska sluta dricka, att kunna och våga säga ”Nej tack, jag ska inte ha mer”. Det har ingenting att göra med om kroppen är mogen för att dricka alkohol – det blir den aldrig! Alkohol är ett gift som kroppen inte tål i särskilt stora mängder. Gränsen för vad den vuxna kroppen tål går vid berusning. Drick aldrig så att hjärnan blir berusad, då har kroppens gräns överskridits.

Att reflektera kring:

  • Om man väljer att köra trots att man är påverkad, hur värderar man då risken att skada andra människor?
  • Vad är det som gör att så många ändå tar risken och kör påverkade?
  • Hur vanligt är det att folk kör bakfulla?
  • När kan man köra efter en blöt kväll?

Ungdomar tål alkohol och droger sämre än vuxna. Det säger sig självt att man då även blir en sämre förare, oavsett om man sitter bakom ratten på en bil eller bakom styret på en motorcykel, moped eller cykel. Eller om man kör traktor eller snöskoter.

Barn och ungdomar påverkas mer
Levern, som förbränner den mesta alkoholen, är inte färdigutvecklad förrän i 20-årsåldern. Först då klarar kroppen av att effektivt göra sig av med giftet.

När ett barn eller en tonåring dricker kan inte levern förbränna alkoholen ordentligt. Alkoholen går ut i blodet och kommer till hjärnan – som saknar skydd mot alkohol – och tar därför mer skada än hos en vuxen.

Det krävs alltså inte mycket alkohol/droger för att en ung människa ska bli en sämre bil- eller mopedförare. Mindre barn bli påverkade även vid så låga alkoholkoncentrationer som det finns i lättcider.

Gemensamt för de flesta droger är att de är personlighetspåverkande.
Vi förändras som människor och gör saker vi annars aldrig skulle ha gjort.

Hjärnan påverkas direkt
Hjärnan och hela nervsystemet påverkas snabbt. Signaler som går till och från hjärnan via nervtrådarna störs. Ju mer alkohol, desto större störningar och desto långsammare går signalerna.

När alkoholhalten i blodet ökar, minskar förmågan till samarbete mellan ögonen. Det leder till att man får svårare att bedöma avstånd. Och när man blir riktigt full börjar man se dubbelt. I mörker är effekterna särskilt påtagliga. Redan vid mycket låga promillenivåer ökar bländningskänsligheten och mörkerseendet försämras.

Hjärnan hinner inte med och man ser inte faran
Exempel på störningar är att signalerna som går från ögats näthinna via synnerven till hjärnan inte har ”kommit fram” på grund av att alkoholen har ”blockerat” dem. En bilförare med mycket hög alkoholhalt i blodet som fått en sådan blockering ”ser” inte faran som dyker upp framför bilen. Bilden av faran finns på näthinnan men hjärnan har inte fått chans att registrera och tolka den, och därför blir föraren inte medveten om bilden.

Det kan också bli så att hjärnan misstolkar signalerna och skickar en annan bild tillbaka till ögat. Föraren ser då något som i själva verket inte finns, men reagerar på det han ser.

Men när är man vuxen då?
När det handlar om hjärnan är den fysiskt färdigutvecklad vid cirka 25 års ålder. Men vår lagstiftning säger att vi är myndiga redan vid 18 år. Det är en kompromiss mellan dessa årtal som ligger till grund för när man får beställa och dricka alkohol ute på krogen och när man får handla på Systembolaget.

Att reflektera kring:

  • Att känna sig vuxen är inte detsamma som att vara vuxen. Varför tar yngre över vuxnas beteenden och glömmer fysiska skillnader?
  • Varför får man köra bil när man är 18 år, men vänta tills man är 20 år innan man får handla på systemet?