Barnen rör sig allt mindre

Vi använder bilen mer och mer. Det påverkar barnens rörelse och fysiska lek på mer än ett sätt.

  • Det ökade antalet bilar har gjort att barns möjligheter att vara ute och röra sig, cykla och leka på egen hand, har begränsats avsevärt.
  • Det ökade bilanvändandet har medfört att föräldrar i allt mindre utsträckning promenerar eller cyklar med sina barn.
  • När man ska förflytta sig väljer man i stor utsträckning bil.
  • Att skjutsa barn till aktiviteter, till skola och annat har i dag blivit rutin för många familjer.

En ond cirkel
Det finns flera orsaker till att föräldrar allt oftare väljer att ta bilen. Samhället är stressigt, man har nästan alltid bråttom och som förälder känner man sig dessutom ofta orolig över att ens barn kan råka ut för något hemskt.

Men även om skjutsandet handlar om bästa välvilja så blir det till slut en ond spiral – som föräldrar som skjutsar sina barn för att undvika att de blir påkörda av andra barns föräldrar. Detta i kombination med flera års minskade antal timmar Idrott på schemat har dessutom gjort att fler och fler barn slåss mot en ökande övervikt och i vissa fall skadlig fetma. På Folkhälsoinstitutets webbplats finns statistik i ämnet.

Vandrande skolbuss
Ett enkelt sätt att få fler att hinna gå med sina barn till skolan är att starta en så kallad Vandrande skolbuss. Några familjer, t ex fem, som bor i närheten av varandra turas om att gå till skolan med allas barn. På det sättet får barnen sällskap av en vuxen varje dag, samtidigt som varje familj bara behöver lägga tid på att gå till skolan en morgon per vecka. Ladda ner foldern från Trafikverket.

Reflektera kring

  • Håller våra barn på att bli en baksätesgeneration?
  • Vilka förebilder påverkar barnen att röra sig mindre?
  • Vad leker man idag som skiljer sig från förr?
  • Vilka alternativa aktiviteter ersätter de fysiska? Skillnader? Möjligheter till förändring?