Trafiksäkra skolmiljöer

Normen att gå och cykla till och från skolan som fanns på 80-talet har bytts ut till en ”skjuts-trend”. Idag vill föräldrarna köra barnet hela vägen fram till skolan, vilket har medfört en ökad trafikbelastning vid skolorna. Den ökade skjutsningen har lett till en ökad trafikmängd och upplevd otrygg trafikmiljö kring skolorna.  Följdeffekten är att barnen idag är mindre fysiskt aktiva och har ökade hälsoproblem. Cyklar eller går barnen enskilt eller gemensamt kommer de istället fram pigga och har pratat av sig med sina kamrater på vägen. En hälsosam rutin för barnen.

Vad kan min skola göra?

FÖRSLAG:

  • Resvaneundersökning. För att förstå hur stor andel som går/cyklar/åker kollektivt eller blir skjutsade till skolan tar man fram en enkät som ska spridas till elever och föräldrar, för att ta reda på hur det ser ut på skolan. Använd t ex lektionsförslag för åk 4, så blir det samtidigt en lektion i matematik. Hur kom du till skolan idag?
  • Inventering. Genomför en inventering av trafikmiljön tillsammans med eleverna. Det är en aktivitet som både är värdefull för barnen och skolan för att förstå vad som sker i närheten av skolan. Det är även en aktivitet som brukar engagera eleverna. Använd gärna verktyget #Minskolväg.
  • Avlämningsplatser. Undersök alternativa avlämningsplatser som ligger en bit från skolan, där föräldrar kan släppa av barnen och  därifrån de kan gå sista sträckan själva eller med sällskap av föräldern. På så sätt kan trafikmängden runt skolan minska.
  • Vandrande skolbuss. Samordna föräldrar som bor i närheten. Planera tider och dagar. Bestäm fasta mötespunkter och gör ett fast schema för er vandrande buss. På så sätt kan föräldrar tillsammans lösa morgonens/eftermiddagens logistik, smidigt och enkelt. Läs mer
  • Trafik i undervisningen. Det är viktigt för barn att förstå hur man ska beter sig i trafiken. Lektionsförslag.
  • Gå- och cyklatävling: Deltagare samlar så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Tävlingen syftar till att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.