Cykla istället för korta bilresor

Om alla cyklar eller går istället för att ta bilen på sträckor under 5 km halverar vi antalet bilresor.
Vilket färdmedel man väljer spelar stor roll för hur miljön påverkas. Och ska man bara förflytta sig en kort sträcka, ja då mår miljön definitivt bäst om man väljer att gå eller cykla.

  • Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än 5 km.
  • Cykeln är minst 30 gånger energisnålare än bilen räknat per personkilometer.
  • En personbil skulle behöva minska sin bensinförbrukning till 0,02 l/mil eller mindre för att vara lika effektiv som en cykel.

Det finns flera organisationer som arbetar för att få fler att cykla. Läs mer om Cykelfrämjandet och Svensk Cyklings arbete på deras hemsidor.

Maka på dig, det handlar om tio mot en
Olika fordonstyper påverkar också den fysiska miljön i olika utsträckning. Den yta en parkerad bil tar upp räcker till exempel för parkering av tio cyklar. I dag består 10–20 procent av markytan i svenska städer av infrastruktur för person- och godstransporter. Vägar och gator utgör den allra största delen.

Till 2011 års trafikantvecka tog Gävle kommun fram bilder för att tydligt visa skillnaden mellan hur stor yta bilar, cyklar respektive en buss tar för totalt 40 människor.

40 bilar. Gävle kommun

40 bilar. Gävle kommun

40 cyklar. Gävle kommun

40 cyklar. Gävle kommun

1 buss med 40 passagerare. Gävle kommun

1 buss med 40 passagerare. Gävle kommun

Att reflektera kring:

  • Hur ser det ut vid din skola? Brukar ni försöka promenera med eleverna när ni ska någonstans?
  • Kan ni som är pedagoger/lärare påverka föräldrarna att inte ta bilen till skolan?
  • Kan man jämföra människans energiåtgång med bilen i ett miljöperspektiv?
  • En cykel är ett fordon. Vad innebär det för vilka regler som gäller för dig som cyklist?

Behöver din skola arbeta mer för att påverka elevernas resor till och från skolan? Börja med att ta fram en skolreseplan. Läs mer under temat Resan.