Hållbara transporter blir lönsamma transporter

Trafiken är ett av vår tids största miljöproblem. Den orsakar stora skador på miljön och på människors hälsa. I Sverige ökar vägtrafiken konstant - och det finns inga tecken på att utvecklingen kommer att vända. Mer trafik skapar fler och fler problem som buller, trängsel, försämrad luftkvalitet och bidrar till växthuseffekten.

Det går att förändra!
Företag och organisationer kan, med enkla åtgärder, minska miljöbelastningen och spara pengar. Genom att samdistribuera olika leveranser kan man åstadkomma en avsevärd minskning av det totala antalet tunga transporter på vägarna. Samdistribution innebär att alla varor som ska till samma ställe körs ut av en leverantör, i stället för att varje leverantör kör ut sina respektive varor. Rent praktiskt går det till så att leverantören levererar sina varor till en så kallad spridningsenhet. På spridningsenheten sorteras varorna efter mottagare, packas om och körs därefter ut i en samlad leverans till respektive ställe.

Positivt på många sätt
Att samdistribuera varor på det här sättet är inte bara positivt ur miljö- och säkerhetssynpunkt. Det innebär också att mottagaren slipper lägga ned arbete på att ta emot onödigt många leveranser. Samdistribution är helt enkelt ett effektivt sätt att rationalisera transportrutinerna, samtidigt som man bidrar till säkrare trafik och minskad miljöpåverkan i form av färre tunga fordon på vägarna.

Ta hjälp av vetenskapen
Det finns både miljömässiga och ekonomiska vinster att hämta hem från förbättrade logistiksystem. Logistik är en vetenskap som studerar problem i samband med materialflöde inom företag eller organisationer, vanligtvis för att skapa metoder för att säkerställa att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid.

Naturligtvis ska man välja transportsättet utifrån vilken vara som ska transporteras och hur långt den ska. Att flytta färskvaror måste gå snabbt så de inte förstörs, medan transport av till exempel maskiner oftast kan planeras i förväg och kanske med långsammare men miljövänligare transportslag.

Tåget - miljövänligt, snabbt och säkert!
Ett mer miljövänligt transportalternativ är tåg, eftersom de flesta järnvägarna är eldrivna. Hur stor miljövinsten blir beror dock på hur elen produceras. Tack vare den låga friktionen mellan tågets hjul och rälsen går det åt väldigt lite energi för att flytta den stora massa som ett tåg innebär, vilket gör tåget till ett mycket energieffektivt transportmedel. Det gör tåg till ett idealiskt sätt att flytta stora mängder gods och människor med. På korta och medellånga sträckor är järnvägen helt överlägsen när det gäller snabba transporter, det är först på riktigt långa sträckor som det går fortare att flyga. Trots att tåget rullat i över 150 år så finns det inget miljövänligare, säkrare och bättre sätt att resa.

Att reflektera kring:

  • Hur kan man påverka organisationer och företag att samdistribuera sina varor?
  • Hur gör man i andra länder?