Hur reser våra varor?

Hur långt har pappret i anteckningsblocket rest?

Vi bor i ett land där skogen är en av våra tillgångar. Ändå importerar vi mängder av pappersvaror, ibland från andra sidan jordklotet. Likadant är det med mängder av varor vi använder varje dag.

Det mesta fraktas dock inom landet. I diagrammet kan du se hur några varor reser runt i landet, från producent till konsument. Vägtrafiken är helt dominerande, trots att det är ett resursmässigt dyrt sätt att frakta varor.

Transportsättet påverkas av många olika saker. Det vanligaste är att producenterna väljer det mest ekonomiskt lönsamma sättet eftersom det gäller kommersiella varor.

Att reflektera kring:

  • Varför fraktas det mesta med lastbil trots att det ger negativa effekter för miljön?
  • Kan konsumenterna påverka valet av produkter och prioritera närproducerade varor?
  • Var i världen är skolmaterialet tillverkat? Var är skolböckerna tryckta?
  • Hur påverkar ett allt öppnare EU frakterna?
  • Hur har till exempel frukten transporterats hit? Och vad har det för betydelse?