Miljöbränslen

Fossila bränslen, som olja och naturgas, ökar mängden koldioxid i atmosfären. Dessutom är det ett ändligt bränsle som en inte alltför avlägsen dag kommer att ta slut. Utan den stora tillgången till olja kommer människan att få lägga om sin livsstil, framför allt i det västerländska samhället, eftersom vi gjort vårt sätt att leva beroende av billig olja. Massbilism, flyg och stora jordbruk som bygger på konstgödsel kräver alla stor tillgång till olja.

Förnyelsebara bränslen i ett kretslopp
Om vi istället använder förnyelsebara bränslen, som till exempel etanol och biogas, frigör vi ingen ny koldioxid i atmosfären, eftersom den då cirkulerar i ett kretslopp. Det beror på att all växtlighet binder koldioxid när den växer. När vi sedan eldar växtmaterial eller bränslen gjorda av växtmaterial frigörs koldioxiden på nytt, men det tillkommer ingen ny koldioxid.

Regeringen ger förnybara bränslen en puff framåt
I oktober 2005 beslutade regeringen om en proposition om en ny lag som gör stora bränslesäljare skyldiga att sälja minst ett förnybart drivmedel. På så sätt underlättar man för människor som vill köpa miljöbilar.

En sk miljöbil är skattefri de första fem åren. Kommunerna har olika projekt för att gynna miljöbilar, till exempel genom att ta bort parkeringsavgifter för miljöbilar eller köpa miljöbilar till den egna bilparken.

Det finns även bilar som kallas ”Supermiljöbilar” (släpper ut högst 50 gram koldioxid vid blandad körning) som får en miljöpremie på 40 000 kr.
Det diskuteras nu om införande av ett s k bonus/malus-system vilket innebär att bilar med låga utsläpp får en premie och bilar med höga utsläpp får en extra avgift (malus).

Alternativa bränslen
Man glömmer lätt bort att de flesta av dagens bilar drivs på bränslen som är ändliga, som bensin och diesel – båda fossila bränslen. På sikt måste man hitta och satsa på alternativa bränslen för våra transporter, bränslen som kan produceras ur förnyelsebara råvaror.

För att kunna köra på alternativa bränslen måste man ofta använda annan fordons- eller motorteknik än den traditionella. Det har länge funnits stora förhoppningar om att till exempel bränslecellstekniken ska lösa bilarnas utsläppsproblem, och nu har de första bilarna kommit för kommersiella tillämpningar.

Vad är en ”miljöbil”?
En miljöbil är ett bensin- och dieseldrivet fordon inklusive elhybridmodeller. Generellt kan sägas att de får släppa ut max 95 g koldioxid per kilometer. Därutöver kan tyngre fordon få släppa ut något mer beräknat efter en speciell formel.
Några andra exempel är elbil, el-ladd-hybridbil, etanolbil och natur/biogasbil.

Elbilar drivs med batterier och är därför tysta och avgasfria. Inverkan på miljön avgörs av hur elen, som laddar batterierna, produceras.

El-hybridbilar kan köras på såväl el som bensin, eftersom de har både elmotor med batterier och en bensindriven förbränningsmotor. Ofta laddas batterierna när bilen körs på bensindrift. Ladd-hybridbilar kan köras på såväl el som flytande drivmedel. Elen laddas i huvudsak från elnätet men kan även laddas under körning på samma sätt som vanliga hybridbilar.

Etanolbilar drivs antingen med ren etanol eller på olika blandningar med bensin. Flexifuelbilar drivs oftast på så kallad E85. E85 är en blandning av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Men flexifuelbilarna kan drivas på vilken blandning som helst av ren bensin och E85.

Gasbilar drivs antingen med naturgas eller med biogas, eller en blandning av dessa som kallas fordonsgas. Biogasen klassas som ett av de renaste drivmedlen för fordon, eftersom det bildas naturligt vid rening av avloppsvatten och när sopor bryts ned. Naturgasen har fossilt ursprung och tillför koldioxid i atmosfären. Naturgasen ger 20 procent lägre koldioxidutsläpp än bensin. Biogas ger minst 90 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med bensin!

Bi-fuel-bilar är gasbilar som också kan tankas med bensin eller diesel eftersom de har två tankar. De allra flesta gasbilar har minst en reservtank för bensin.

Bränsleceller fungerar ungefär som ett batteri men de behöver inte laddas med el, eftersom de skapar sin egen el från energin i vätgas eller någon annan energibärare med väteinnehåll, till exempel metanol eller bensin. Tankar du enbart vätgas blir utsläppen rent vatten. Enstaka mackar finns på den svenska marknaden. Det kommer troligtvis att dröja många år innan infrastrukturen är tillräckligt utvecklad.

Läs mer om vad en miljöbil är på hemsidan Miljöfordon.