Vad kostar ditt sätt att resa?

Din resa innebär både för- och nackdelar, hur du än väljer att resa. Kostnaderna för en resa kan delas in i sociala och ekonomiska kostnader. De ekonomiska vinsterna och kostnaderna är väl de som oftast diskuteras, men även de sociala kostnaderna och vinsterna är påtagliga.
Det handlar främst om:

 • hälsoaspekter
 • den egna kroppens tillstånd
 • miljön
 • livskvalitet i form av tidsbesparingar, vackrare utemiljö och bättre valmöjligheter.

Det går att spara pengar på att resa smart
Under hela 1990-talet har hushållens utgifter för transporter och resor stigit. År 1993 utgjorde dessa kostnader knappt tolv procent av hushållens totala utgifter. År 2002 hade andelen stigit till nästan 13 procent. Totalt spenderade svenska folket drygt 145 miljarder kronor på transporter och samfärdsel, eller ungefär 16 200 kr per invånare.

Transportpriserna för privatresor har överlag haft en kraftigare prisökning än andra varor och tjänster. Bilen är vanligast när man reser privat, men att ta bilen kostar ofta betydligt mer än ägaren/föraren tror. Kostnaden för en medelbil ligger, enligt Konsumentverket, på 3 000 kr i månaden, eller 36 000 kr om året. För en familj på fyra personer, som reser på andra sätt räcker den summan till:

 • en ny cykel vart fjärde år 4.000 kr
 • åka kollektivt lokalt för 1000 kr/mån 12.000 kr
 • åka 40 mil tåg en gång i månaden 5.000 kr
 • hyra bil för 1000 kr en helg i månaden 12.000 kr
 • åka taxi för 120 kr varannan helg 3.000 kr

Summa 36.000 kr

* Räkneexemplets kostnad för tåg förutsätter att biljetterna köps minst en vecka innan avresa och att två av de fyra i familjen är barn under 16 år. Då blir ett ungefärligt pris på längre resor cirka 10-15 kr/mil för hela familjen.

Det smakar och det kostar
Den som går från egen bil till ekonomiskt och miljömässigt gynnsammare kollektiv-, tåg- och båttrafik gör det på bekostnad av bland annat sin flexibilitet - man måste anpassa sig efter tidtabellen. Man får dela utrymmet med andra passagerare och kan inte bestämma radiokanal och tvingas lyssna på andras mobiltelefonsamtal vare sig man vill eller inte. Å andra sidan kan man till exempel vila eller arbeta medan man reser. Och man kan resa tillsammans med vänner och umgås under resans gång.

Att reflektera kring

 • Vad är lättast att förändra - arbetsresorna eller fritidsresorna?
 • Vilka för- och nackdelar finns med kollektivt resande?
 • Vilka för- och nackdelar finns med bilresande?
 • Hur värderar du tiden för olika sorters resor (olika typer av fritidsresor, arbetsresor, inköpsresor)?
 • Varför är det så lätt att bortse från bilens totala kostnad?