Vad kostar det och vad kan man tjäna?

I samhället som stort måste man se kostnaderna ur ett helhetsperspektiv - man måste se på trafiken ur såväl sociala och ekonomiska som ekologiska perspektiv.

Oavsett hur människor väljer att resa kommer deras val att innebära för- och nackdelar för både samhället och den enskilda individen. Att se över sina resvanor är ofta en mycket god investering - för plånboken, miljön och den egna hälsan.

Många pendlar långt mellan bostad och jobb, antingen med tåg, buss eller med bil. Man bor i en stad och arbetar i en annan. Skälen till varför man inte bor och arbetar på samma ort varierar naturligtvis.

Att reflektera kring

  • Vad känns mest rätt, att byta bostadsort eller arbetsort? Eller att pendla?
  • Vad kan det finnas för olika skäl till att bo och arbeta på olika orter?