"Dämpa farten, jag bor här!"

Det finns flera olika sätt om man vill påverka bilister att inte köra för fort. Ett sätt kan vara att ändra lagar och regler genom att till exempel höja böterna, öka övervakningen. Ett annat sätt kan vara att bygga om vägen, med till exempel vägbulor. Det finns fler sätt:

  • Cirkulationsplatser (rondeller) har blivit allt vanligare trafiklösningar i korsningar, framför allt i tättbebyggda områden. Cirkulationsplatser dämpar trafikrytmen och bidrar till lindrigare konsekvenser vid eventuella kollisioner, tack vare andra kollisionsvinklar och lägre fart.
  • Med så kallade sidoförskjutningar kan man bryta siktlinjen på långa raksträckor och därmed motverka en känsla som lätt inbjuder till höga hastigheter. Sidoförskjutningar tvingar också bilister att dämpa farten.
  • Genom att göra en kort avsmalning av en körbana, vid till exempel ett övergångsställe eller en korsning, kan man sänka fordonens hastighet och på så sätt underlätta för gående och cyklister att korsa en gata. Avsmalning är bra på flera sätt, dels gör den passagen över körbanan kortare dels kan de oskyddade trafikanterna både lättare observera och observeras av bilisterna.
  • Blomlådor på vägen gör så att bilisterna måste åka slalom och därmed sänka sin hastighet. Det gör också så att endast en bil kan passera i taget.

Att reflektera kring:

  • Är vägbulor/gupp alltid bra? Vad händer när en ambulans har bråttom? Finns det några alternativ? Vilka?
  • Finns det andra smarta sätt att dämpa trafikens hastighet?