Är stort alltid säkrare än litet?

Bilarna blir allt säkrare, både de stora och de små.

  • Nybilsmarknadens säkraste bilar är åtminstone dubbelt så säkra som de minst säkra nya bilarna. Det betyder att risken att dödas eller skadas svårt är hälften så stor i de säkraste bilarna om olyckan är framme.
  • Jämför vi nyare bilmodeller med äldre kan skillnaden vara ännu större.

Men vad menar man när man talar om säkerhet i bil?
Man talar om krocksäkerhet och körsäkerhet. Krocksäkerhet handlar om bilens skyddande egenskaper när en olycka inträffar, som bilbälten, krockkuddar, whiplashskydd etc. Körsäkerhet handlar om bilens egenskaper som ska hjälpa till att minska risken för att olyckor inträffar, som väghållning, antisladdsystem och bromssystem.

Vi kör dels allt mindre och bränslesnålare bilar. Bilarna blir också allt säkrare - men de blir också mer anpassade för att köras snabbt. Med minimerat buller och vibrationer är det lätt att bli fartblind.

Stadsjeepar ger falsk trygghet
I en stor stadsjeep, eller SUV som de också kallas (Sport Utility Vehicle), känner sig många säkra. Men stadsjeeparna orsakar svårare olyckor än vanliga småbilar.

Vid en kollision mellan en stadsjeep och en vanlig bil kan föraren av stadsjeepen visserligen klara sig ganska bra. Men för den lilla bilen blir olyckan mycket värre än om den krockat med en annan av sin egen storlek. Stadsjeeparna sätter andra bilars säkerhetssystem ur spel eftersom de är byggda för att möta varandra vid en kollision. Tyngden, höjden och konstruktionen i stort är förödande för andra bilar och fotgängare/cyklister i en krocksituation. Risken att döda en medtrafikant är betydligt högre för den som kör en stadsjeep än för den som kör en personbil.
Stadsjeepar har också visat sig oftare välta än andra bilar.

Euro NCAP
Euro NCAP, European New Car Assessment Programme, är ett system för att säkerhetstesta nya bilar. Det bästa en bil kan få är fem stjärnor, men kraven för att få fem stjärnor höjs hela tiden. Många bilmärken använder idag Euro NCAPs resultat i sin marknadsföring. Detta har inneburit att säkerhetsfrågan fått större status och idag får allt fler nya bilar bästa stjärnmärkningen.
Läs mer på EuroNCAPS hemsida.

Att reflektera kring:

  • Vilka kriterier skulle du ställa på en ny bil?
  • Vilket/vilka är de huvudsakliga motiven för att välja en SUV?
  • Vem vinner på att ha en SUV?
  • Hur används säkerhet i marknadsföringen?