"Tänk om jag fastnar på bild!"

Syftet med polisens hastighetsövervakning är att minska fortkörning för att färre ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Man prövar många olika metoder för att öka trafiksäkerheten, en framgångsrik metod är automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) med kameror. Automatisk trafiksäkerhetskontroll kan förekomma i två varianter, man använder antingen fasta kameror eller mobila kameror.

  • I Sverige har man gjort försök med trafiksäkerhetskameror sedan början av 1990-talet. Alla de försök man hittills gjort visar på mycket goda effekter.
  • Enligt Väg- och transportforskningsinstitutets mätningar har dödsolyckorna minskat med 60 procent på vägar där trafiksäkerhetskameror använts.
  • Mätningarna visar också en minskning av svårt skadade med 30 procent.

Mest längs olycksdrabbade vägar
Kameraanläggningarna finns i skåp längs ett antal olycksdrabbade vägsträckor, där särskilda skyltar informerar trafikanterna om att automatisk trafiksäkerhetskontroll sker. Hastigheten mäts med hjälp av radar och om hastigheten överstiger den aktuella hastighetsbegränsningen aktiveras kameran, som tar en bild av fordonet. Den samlade bilden ger även information om bland annat tid, plats och fordonets hastighet.

Det är Trafikverket som ansvarar för att etablera och driva kamerorna, medan Polisen ansvarar för att utreda de hastighetsöverträdelser som trafiksäkerhetskamerorna registrerar.

Att reflektera kring:

  • Varför är vi mer rädda om pengar än hälsan och miljön?
  • Vem tjänar på att vi kameraövervakar?