Dubbel hastighet betyder flerdubbel stoppsträcka

Fart är en av de viktigaste faktorerna för hur allvarlig en trafikolycka blir.

  • Risken att dö för en fotgängare som blir påkörd av en bil som kör i 50 km/tim är fyra gånger större än om bilen kör i 30 km/tim.
  • Moderna bilar klarar nästan alltid en sidokrock i 50-60 km/tim och en frontalkrock i 70-80 km/tim.
  • Om man dubblar sin hastighet, fyrdubblas stoppsträckan

Vet man det, är det lättare att förstå vikten av att hålla hastighetsgränserna - särskilt i tätbebyggda områden där bilar, bussar och lastbilar ska samsas med fotgängare och cyklister.

Stoppsträckan ökar snabbare än farten
Stoppsträcka är den sträcka som krävs för att en bil ska stanna. Stoppsträckan delas in i reaktionssträcka och bromssträcka. Reaktionssträckan är den sträcka som bilen hinner åka under den tid som det tar för föraren att reagera för något, tills hen trampat på bromsen. Bromssträckan är den tid det tar för bilen att stanna från det att man trampat på bromsen till dess att bilen står stilla.

Vid 70 km/tim är en genomsnittlig reaktionssträcka 19 meter och bromssträckan 24 meter, vilket ger en total stoppsträcka på 43 meter. Om man ökar hastigheten med 20 km/tim till 90 km/tim ökar reaktionssträckan till 25 meter och bromssträckan till 40 meter, vilket ger en total stoppsträcka på 65 meter.

Hastighet Reaktionssträcka Bromssträcka Stoppsträcka
70 km/tim 19 meter 24 meter 43 meter
90 km/tim 25 meter 40 meter 65 meter

Bromssträckan påverkas även av väglag, däckmönsterdjup etc.

Det tar tid att bromsa energin
När man fördubblar hastigheten i en bil blir rörelseenergin hela fyra gånger större. Det betyder att varje gång man fördubblar farten blir bromssträckan fyra gånger längre. Det beror på att en bilbroms bara kan omvandla en viss mängd energi per sekund, ju mer energi bilen innehåller desto längre tid tar det för bromsarna att stanna bilen.

Exempel:

  • Om en älg kliver ut på vägen 45 meter framför en bil som kör i 90 km/tim kan bilföraren hinna bromsa till 70 km/tim innan det smäller.
  • Om en älg kliver ut på vägen 45 meter framför en bil som kör i 110 km/tim kan bilföraren hinna bromsa till 100 km/tim innan det smäller.
  • Om någon kliver ut framför en buss hinner den som kör 30 km/tim stanna, medan den som kör 50 km/tim inte ens har hunnit börja bromsa.

I det första fallet överlever man om man har tur, i det andra fallet dör man.

Att köra för fort går inte fortare
Den som kör 10 km/tim över hastighetsgränsen och försöker hålla till exempel 100 km/tim på en 90-väg, tjänar teoretiskt in sju minuter på tio mil. I praktiken betyder det en tidsvinst på tre-fyra minuter. Det är inte mycket, framför allt inte om man ställer det i förhållande till den ökade olycks- och skaderisken.
Titta gärna på hastighetssnurran i länken till höger.

Droger och fart
Droger och bilkörning hör inte ihop, det vet alla. Ändå händer det ofta att någon som absolut inte bör köra bil sätter sig bakom ratten. Alkohol till exempel påverkar människan på många sätt. Man får sämre syn när alkoholhalten i blodet ökar och förmågan till samarbete mellan ögonen minskar, vilket leder till sämre förmåga att bedöma avstånd. Man får längre reaktionstid, särskilt i komplexa situationer där man snabbt måste välja åtgärd. Man får svårare att koordinera sina rörelser när det centrala nervsystemet bedövas av alkohol och samspelet mellan muskler och nerver försämras. Även låga promillenivåer kan vara avgörande för om en förare klarar situationen eller inte och förorsakar en olycka. Droger i samband med bilkörning blir naturligtvis allt farligare ju snabbare fordonet körs fram.

Att reflektera kring:

  • Vad tjänar man på att köra för fort?
  • Varför är det så viktigt för vissa människor att köra för fort?
  • Påverkar alkoholen hur fort man kör?