Tung trafik

Trafikolyckor med tunga fordon inblandade innebär nästan alltid att människor dör eller skadas allvarligt. Cirka 20 procent av alla vägtrafikolyckor med dödlig utgång involverar tunga lastbilar.

  • Den tunga trafikens andel av antal kilometer som körs, har legat relativt still de senaste åren, under 10% av trafikarbetet.
  • Lastbilsförarna själva är sällan vållande till olyckorna och de klarar sig i de flesta fall utan fysiska skador, men deras psykiska lidande kan bli långvarigt.

Den tunga trafiken går fortfarande för fort
Enligt Trafikverket körs endast 40 procent av långtradarna i max 80 km/tim, vilket är deras maxhastighet. Alla skulle tjäna på att yrkestrafiken följer hastighetsgränserna: miljöpåverkan blir mindre, bränsleförbrukningen lägre, slitaget på däck och bromsar minskar, liksom slitage och stress hos förarna minskar och - inte minst viktigt - trafiksäkerheten blir bättre.

Av de dödsolyckor som inträffar varje år är bussar inblandad i ungefär fyra procent av fallen.

Att reflektera kring:

  • Hur kan man få alla lastbilschaufförer att hålla hastigheten?