Vägarnas utformning

Vägarnas utformning påverkar till stor del hastigheten och säkerheten på vägarna.

Förr försökte man till exempel bygga breda vägar för att det ansågs säkert, nu har man konstaterat att det inte alltid är så säkert som man tidigare trodde eftersom de breda raka vägarna också gynnar höga hastigheter…

Man kan påverka bilister att inte köra för fort på många olika sätt. Med så kallade sidoförskjutningar kan man bryta siktlinjen på långa raksträckor och därmed motverka en känsla som lätt inbjuder till höga hastigheter.

Ett annat sätt kan vara att smalna av vägar, för att det inte ska gå att köra så fort. Även cirkulationsplatser (rondeller) dämpar trafikrytmen och bidrar till lindrigare konsekvenser vid eventuella kollisioner, tack vare andra kollisionsvinklar och lägre fart.

Att reflektera kring

  • Finns det andra smarta sätt att dämpa trafikens hastighet?
  • Varför gynnar breda vägar hastigheter?
  • Hur är vägen utformad kring skolan? Runt idrottsplatsen?