Äntligen stor nog att köra själv!

Med en åldersgräns på 16 år för övningskörning med bil har många elever i gymnasieskolan ofta hunnit börjat bekanta sig med bilen som färdmedel. Några har i slutet av gymnasiet eget körkort och ibland också egen bil.

Flest olyckor på de nya körkorten
Samtidigt vet vi att det är de nyblivna körkortsinnehavarna som är de svårast drabbade i trafikolyckor. Statistiken talar också sitt tydliga språk om att män i åldern 18-24 som kör bil löper avsevärt större risk att dödas i trafiken än andra förare, främst förare i annan ålder. Men även unga kvinnor har en mycket lägre olycksstatistik.

Frågorna kring körkort, övningskörning och liknande brukar vara många och vi har här försökt samla det mest övergripande och grundläggande i ämnet. För den som vill fördjupa sig ytterligare finns många platser på internet som i detalj beskriver vad som gäller. Se vidare länktips under varje avdelning.