Säker i kollektivtrafiken

Lokal och regional kollektivtrafik sker med buss, pendeltåg, tunnelbana, spårvagn, båt/färja och taxi. Många barn åker skolskjuts med buss eller taxi till och från skolan. De olika färdsätten kan innebära olika trafiksäkerhetssituationer.

Statistiskt sett betraktas den spårbundna lokaltrafiken (pendeltåg, tunnelbana, spårvagn) som förhållandevis trafiksäker. Att åka buss anses också säkert, trots risker runt hållplatserna. För den som reser i bil är skaderisken åtta gånger större än för den som åker buss och för den som väljer motorcykeln eller mopeden är skaderisken hela 144 gånger större!

Risker runt busshållplatsen
En viktig del av säkerhetsaspekten kring kollektivtrafiken är också hur man som fotgängare kan ta sig till och från hållplatser. Om man tvingas korsa större vägar på väg till bussen eller gå genom mörka skogspartier på väg från spårvagnen och hem på kvällen, ja då kanske inte kollektivtrafiken blir det alternativ det kan vara för unga människor.

De flesta olyckor där barn är inblandade sker i korsningar, kring parkerade bilar och i backar. Även vid busshållplatser är risken för olyckor stor. Ett riskmoment kan t ex vara att barnet går över vägen framför bussen och inte uppmärksammar om det kommer andra fordon bakom bussen. När man behöver korsa vägen från hållplats ska man alltid vänta tills bussen kört iväg och man har god sikt åt båda håll, innan vägen korsas.

För att öka trafiksäkerheten under årstider när det är mörkt är det också viktigt att vara väl synlig för bussföraren och andra trafikanter. Att använda reflexer, reflexband eller reflexväst är ett enkelt sätt att skydda sig.

Kollektivtrafik med buss - vad säger lagen?
I Sverige har vi lag på att alla som åker buss ska använda bälte, om det bälte finns. Passagerare ska informeras om skyldigheten att använda bälte. Är en passageraren under 15 år är det busschaufförens uppgift att se till att bältet används. Alla bussar som tillverkats efter den första januari 2004 ska vara utrustade med bälte på alla platser, undantaget är bussar som tillverkats för tätortstrafik. När det gäller skyldighet att använda bilbälte vid skolskjuts finns särskilda bestämmelser.

Högsta tillåtna hastighet för bussar i Sverige är 100 km/tim, under förutsättning att samtliga i bussen har tillgång till en plats med bälte, annars är högsta tillåtna hastighet 90 km/tim. I övrigt gäller vägens hastighetsgräns. Alla bussar ska vara utrustade med hastighetsregulatorer som förhindrar bussen att köra fortare än 100 km/tim.

Att reflektera kring:

  • Hur ser det ut vid din hållplats på sommaren? Kan det vara annorlunda på vintern?
  • Vad är det viktigaste för att det ska kännas säkert att åka med kollektivtrafiken?