Säker som cyklist

Avsedd för åk. 3. Tidsåtgång: 2 * 40 minuter

Kopplat till ämne/kursplan:

 • Samhällsorienterande ämnen ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”.

 

Beskrivning av lektion:

 • Vad är en cyklist?
 • Finns det vägmärken som gäller för cyklister? Måste man följa dem?
 • Finns det några nya fordon som barn, ungdomar och vuxna använder i trafiken som gör att man kommer snabbt fram?
 • Hur ska en säker cykel vara utrustad?
 • Varför måste man använda cykelhjälm och till vilka fordon?

 

Gå igenom bildspelet Säker som cyklist med hjälp av tillhörande talmanus.

 

Genomgång cykeln:

Cykeln räknas som ett fordon, precis som en bil och att vara cyklist innebär att det finns särskilda regler som man måste följa.

 

Vad ska en säker cykel ha för utrustning för att vara laglig?

 • Gå igenom hur en säker cykel ska se ut. Gå igenom bilden.
 • Hur betydelsefullt är det med belysning och reflexer?

 

Andra fordon:

Inlines, Skateboard, longboard och sparkcykel: Man kan även betraktas som cyklist när man åker inlines, skateboard, longboard eller sparkcykel - om man åker väldigt fort. Vanligtvis räknas man dock som gående.

 

Fördelarna med att cykla: 

 • Cykeln är smidig, billig och tyst.
 • Den ger motion, bättre hälsa och släpper inte ut några avgaser vilket är bra för miljön.
 • Inte minst tycker många att det är roligt att cykla.

 

Viktiga vägmärken

Påbjudna gång- och cykelbanor. Här ska man cykla, och ska hålla sig på sin del av banan, den högra. Om strecket saknas på skylten delar man platsen med de gående, då ska de som går hålla till vänster för att få ögonkontakt med cyklisten och cyklisten ska väja för den som går.

Väjningsplikt. Förare, alltså även cyklister, måste stanna och låta fordon som korsande min väg köra före.

Stopplikt. Förare måste stanna och stå stilla före infart på korsande väg.

 

Cykelquiz

Ett roligt sätt att runda av lektionen kan vara att göra ett quiz. Vi har tagit fram ett som består av sex frågor. Många av dem tas upp under den  lektionen, men titta igenom frågorna innan, så att du kan förbereda eleverna. Gör quizen i helklass eller låt eleverna svara individuellt. 

Quiz: Cykla säkert

Påbjuden gång- och cykelbana.

Väjningsplikt

Stopplikt

Skriv ut lektionsförslag

Här kan du ladda ner lektionsförslaget som PDF:

Säker som cyklist