För att skydda dig och andra

Att vistas i trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för vissa risker. Fordon i trafiken ska därför vara försäkrade, som skydd om olyckan är framme. Enligt svensk lag måste man ha en så kallad trafikförsäkring om man äger ett motorfordon.

Om man med sitt fordon råkar skada någon annan person, ett annat fordon eller någons egendom, så får den som drabbas ersättning för skadorna genom trafikförsäkringen. Om man själv som ägare eller ens passagerare skadas, får man också ersättning genom trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter dock inte skador på ditt eget fordon. Den kan därför kompletteras med frivilliga försäkringar som ersätter fordonets ägare för t ex skador på bilen, stöld eller inbrott. De flesta försäkringsbolag erbjuder olika typer av tilläggsförsäkringar och de kan variera mellan bolagen.