Nyfiken på trafiken

Avsedd för åk 1-3. Tidsåtgång: 3 lektioner.

Kopplat till ämne/kursplan:

  • Svenska "Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter."
  • Bild "Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder."
  • Matematik "Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer." och "Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg."
  • Samhällskunskap "Trafikregler och hur man beter sig i trafiken."

 

Arbetsområde med 3 lektioner

Under tre lektioner får eleverna följa nioåriga Aina som går själv till skolan för första gången. Till arbetsområdet finns ett elevhäfte med texter, bilder och övningar som ni löser i helgrupp och individuellt. Som handledning till dig som lärare finns ett lärarhäfte med lektionsförslag.

Lektionerna är tänkta att genomföras som ett litet arbetsområde fördelat över tre lektioner. Dessa tre lektioner kan med fördel genomföras under samma vecka:

1. Svenska & bild: skriv och rita om trafik

2. Matematik: räkna och sammanställ trafiken utanför skolan

3. SO: trafikregler, vägmärken och reflexer

Läs mer om upplägget i lärarhandledningen och elevhäftet här nedan. Tanken med planeringen är att eleverna under den första lektionen får möjlighet att tänka, reflektera och bli engagerade i ämnet utifrån främst skapande och kreativa arbetssätt. Under den andra lektionen undersöker eleverna trafiken runt skolan, vilket blir en fördjupning av den första lektionen. Det är först under den tredje lektionen som dimensionen med regler och beteenden kommer in, och syftet med det är att först jobba med elevernas förståelse för trafik och trafiksäkerhet.

 

Eleverna får följa Aina när hon går själv till skolan för första gången.

Film: Gå säkert i trafiken

Till arbetsområdet finns en nyproducerad film, där Minna som är sju år berättar om sina tre bästa tips i trafiken. Använd gärna filmen för att introducera arbetsområdet, eller i arbetet med lektion tre.

 

 

Trafikquiz: Gå säkert i trafiken

Ett roligt sätt att runda av arbetsområdet kan vara att göra ett quiz. Vi har tagit fram ett som består av sex frågor. Många av dem tas upp i detta lektionsförslag, men titta igenom frågorna innan lektionen, så att du kan förbereda eleverna. Gör quizen i helklass eller låt eleverna svara individuellt. 

Quiz: Gå säkert i trafiken

Elevhäfte och lärarhandledning

Till arbetsområdet finns ett elevhäfte som eleverna själva kan arbeta i och en lärarhandledning med förslag på metoder, beskrivning av lektionsupplägg för respektive årskurs och förslag på utvärderingar.

Elevhäfte - Nyfiken på trafiken

Lärarhandledning - Nyfiken på trafiken

 

Elev- och lärarhäftet är framtaget av NTF i samarbete med Clio. Text och illustrationer ägs av NTF och Clio.