Nyfiken på trafiken

 

Arbetsområde med 3 lektion

Under tre lektioner får eleverna följa nioåriga Aina som går själv till skolan för första gången. Till arbetsområdet finns ett elevhäfte med texter, bilder och övningar som ni löser i helgrupp och individuellt. Som handledning till dig som lärare finns ett lärarhäfte med lektionsförslag.

 

Lektionerna är tänkta att genomföras som ett litet arbetsområde fördelat över tre lektioner. Dessa tre lektioner kan med fördel genomföras under samma vecka:

1. Svenska & bild: skriv och rita om trafik

2. Matematik: räkna och sammanställ trafiken utanför skolan

3. SO: trafikregler, vägmärken och reflexer

Tanken med planeringen är att eleverna under den första lektionen får möjlighet att tänka, reflektera och bli engagerade i ämnet utifrån främst skapande och kreativa arbetssätt. Under den andra lektionen undersöker eleverna trafiken runt skolan, vilket blir en fördjupning av den första lektionen. Det är först under den tredje lektionen som dimensionen med regler och beteenden kommer in, och syftet med det är att först jobba med elevernas förståelse för trafik och trafiksäkerhet.

Läs mer om upplägget i lärarhäftet och elevhäftet som finns längst ner på sidan.

 

 

Tidsåtgång 3 lektioner

Film

Gå säkert i trafiken

Till arbetsområdet finns en nyproducerad film, där Minna som är sju år berättar om sina tre bästa tips i trafiken. Använd gärna filmen för att introducera arbetsområdet, eller i arbetet med lektion tre.

 

Gå säkert i trafiken

Kopplat till ämne/kursplan

SVENSKA, BILD, MATEMATIK, SAMHÄLLSKUNSKAP

  • Svenska "Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter."
  • Bild "Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder."
  • Matematik "Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer." och "Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg."
  • Samhällskunskap "Trafikregler och hur man beter sig i trafiken."

 

Lärandemål

Åk 1:

  • Jag kan berätta vilken sida som är höger och vänster
  • Jag kan berätta varför det är viktigt att först titta åt vänster vid ett övergångsställe

Åk 2:

  • Jag kan rita och berätta om några vägmärken
  • Jag kan förklara varför vägmärken är viktiga i trafiken

Åk 3:

  • Jag kan förklara vad en reflex är
  • Jag kan skriva och ge tips på hur reflexer ska användas i trafiken

 

 

Ladda ner materialet här!

 

ELEVHÄFTE

 

LÄRARHÄFTE

 

FILMEN "GÅ SÄKERT I TRAFIKEN"