Hoverboard och segway

En hoverboard räknas som en cykel, men saknar samtidigt det som krävs för att fordonet ska vara lagligt. Eftersom regelverket är så otydligt pågår för närvarande en utredning hos Transportstyrelsen för att utreda om nya regler för detta och andra eldrivna enpersonsfordon behövs. NTF rekommenderar därför att hoverboards, airwheels, motoriserade skateboards och longboards tills vidare enbart används inom inhägnade områden.

En hoverboard är en självbalanserande bräda med två hjul och en elmotor. Brädan ser ut ungefär som en skateboard, men man färdas med långsidan framåt. Vanligtvis kan de gå i maximalt cirka 12 km/tim. Hoverboarden kan beskrivas som en eldriven balansbräda med två hjul.

Det finns flera olika elektroniska fordon på marknaden, t ex airwheel. Det är också en självbalanserande bräda men den har bara ett hjul.

Hoverboard, precis som Segway, är i lagens mening att betrakta som cykel utan tramp eller vevanordning och ska vara utrustat med broms och ringklocka. De ska också vara utrustade med reflex och lyse med fast sken fram och bak vid färd i mörker.

Maxhastighet är 20 kilometer i timmen. Barn under 15 år som åker hoverboard eller airwheel ska använda hjälm.

 

Namnet segway är egentligen ett varumärkesnamn som har blivit synonymt med produkter av denna typ. Kopior benämns ofta som ”fordon av Segway-typ”. Ett försvenskat namn av segway är ståhjuling. Hjulen på en segway/ståhjuling är placerade bredvid varandra och föraren står på en plattform mellan dem. På plattformen finns ett styre att hålla i.

Fordonen har en elmotor och ett batteri. Batteriet laddas i ett vanligt eluttag och det går att köra allt från 6-7 km till några mil beroende på modell.

Fr o m 2016 ändrades lagen så att begreppet cykel får en vidare definition. Förutom den vanliga "trampcykeln" är följande cyklar:

  • Elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km i timmen.
  • Elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen;a) max 250 watt eller
    b) självbalanserande (ex. Segway, hoverboard).
  • Elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).
    Ändringen innebär att en segway räknas som cykel enligt ovan.

    Eftersom segwayen klassas som cykel gäller samma trafikbestämmelser som för vanliga cyklar. En segway ska framföras på cykelbanan när sådan finns, annars på vägrenen och barn under 15 år måste använda hjälm.