Lagar och vägmärken

Det är riksdagen som beslutar om våra lagar och regler. Målet är att både minimera riskerna för dem som vistas i trafikmiljön och att minska miljöbelastningen totalt sett. Riksdagen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att ansvara för regler kring trafiken. Vid sidan av Transportstyrelsen har även Trafikverket, kommunerna och polisen ett ansvar för säkerheten.

Som cyklist kan man bötfällas om man inte följer reglerna.

Ett fordon med tramp- eller vevanordning och elassistans räknas som cykel om den är konstruerad på följande sätt:

  • Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind.
  • Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.
  • Motorns effekt får vara högst 250 watt.
  • Ett elfordon utan trampor (t ex en kick-bike med elmotor) eller självbalanserande (t ex segway eller hoverboard), men som går i max 20 km/tim och max 250 watt räknas också som en cykel.
  • Elfordon avsedda för funktionshindrade, som går i max 20 km/tim, räknas också som cyklar.

Det innebär t ex att man inte räknas som cyklist när man cyklar på en trehjuling för barn, som klassas som ett lekfordon.

De vägmärken, vägmarkeringar och signaler som finns ska följas och det finns också en rad regler för hur och var man ska cykla.
Finns cykelbana ska man cykla där, om det inte är lämpligare att cykla på vägen beroende på vart man är på väg. Är fordonet bredare en vanligt, t ex för att man har cykelkärra eller lastcykel med tre hjul, är det också tillåtet att vara på vägen trots att det finns en cykelbana. Cyklar man däremot ute på vägen får man cykla på vägrenen om sådan finns och är tillräckligt bred, annars ska man hålla sig så långt till höger som möjligt. När man cyklar ut från en cykelbana till en gata/väg ska man lämna företräde för trafikanterna där.

Det är inte tillåtet att cykla på trottoaren. Små barn, till och med det år hen fyller 8 år, får dock cykla på gångbana/trottoar om det saknas cykelbana. En cyklist får inte cykla mot enkelriktat. En cyklist får lika lite som andra köra om före ett övergångsställe och har även väjningsplikt för gående på obevakade övergångsställen. Cyklister ska också ge tecken för att förebygga eller avvärja fara, t.ex. genom att använda ringklockan.

Ringklockan tillhör en av de obligatoriska tillbehör som cykeln måste vara utrustad med. Cykeln ska också vara utrustad med fungerande broms. När man cyklar i mörker ska den dessutom ha reflexer och belysning. Är man under 15 år är det lag på att använda cykelhjälm.

Vägmärken för cyklister
Här kommer några relevanta vägmärken för cyklister. Flertalet vägmärken som gäller för bilister gäller också för cyklister, så dessa är bara några av de allra viktigaste.

Påbjudna gång- och cykelbanor. Här ska man cykla, och ska hålla sig på sin del av banan, den högra. Om strecket saknas på märket delar man platsen med gångtrafikanter. Då är det rekommenderat att gångtrafikanten håller till vänster för att få ögonkontakt med cyklisten.

Övergångsställe. Den som cyklar har väjningsplikt mot gående som går på övergångsstället eller just ska gå över.

Väjningsplikt. Förare, alltså även cyklister, har väjningsplikt mot fordon på korsande väg.

Stopplikt. Förare har stopplikt före infart på korsande väg.

Förbud mot trafik med fordon. Här får man inte cykla.

Förbud mot infart med fordon. Här får man inte cykla in.

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II. Här får man inte cykla!