Cyklister på väg

Trafikförordningen är inte alltid helt tydlig när det gäller hur olika trafikanter ska ta sig fram på olika typer av vägar. Vad gäller till exempel för cyklister? Var ska man vara? Ska man hålla till höger? Vänster? Eller spelar det ingen roll?

Oftast till höger
En cyklist ska åka på särskild cykelbana där det finns. Om det inte finns någon cykelbana ska man cykla i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet. Detta gäller även mopeder och andra fordon som är konstruerade för eller som inte får föras fram med en högre hastighet än 40 km/tim. (Gäller alltså inte sk EU-mopeder som får köra i 45 km/tim). Man bör hålla sig så nära den högra kanten som möjligt och passera gående på ett trafiksäkert och lämpligt sätt.

Små barn får cykla på trottoaren
Små barn, till och med det år hen fyller 8 år, får cykla på gångbana/trottoar om det saknas cykelbana.

Och vid cykelpassager
Som cyklist eller förare av moped klass II ska man använda cykelpassage eller cykelöverfart för att korsa en väg eller en cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. Vid en bevakad cykelpassage regleras trafiken av ljussignaler eller av polis. Ett obevakat är markerat med vägmarkering och/eller vägskylt.

Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg, även om det finns en obevakad cykelpassage.

Bilister ska anpassa hastigheten vid en obevakad cykelpassage så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. När en bilist kör ut ur en cirkulationsplats (rondell) ska föraren lämna företräde för cyklister på obevakade cykelpassager.

Nya regler för cykelöverfarter
Fordonsförare har väjningsplikt för cyklister på/vid cykelöverfarter, precis som för gående vid obevakade övergångsställen. En cykelöverfart måste vara skyltad som cykelöverfart, ha åtgärder som sänker hastigheten och "hajtänder" målat i vägbanan.
Den som cyklar måste fortfarande se sig för, även på en cykelöverfart.

Läs mer i trafikförordningen, 3e kapitlet.

Ökad säkerhet
Ett vanligt sätt att öka säkerheten för gående är att gående och cyklister skiljs från biltrafik. Det görs genom att separata gång- och cykelbanor byggs både i tätorter och längs landsvägar. En annan metod är att sänka hastigheten till 30 km/tim på vägar och gator där gående och cyklister ska dela utrymme med bilar.

Det finns dock ingen bestämmelse i trafiklagstiftningen om var man ska gå på en gemensam gång- och cykelbana, däremot ska man alltid cykla till höger. Rekommendationen är att gångtrafikanterna håller till vänster. Det innebär att de möts på samma sida, enklare får ögonkontakt och då kan se upp för varandra.

Att reflektera kring:

  • I vilket avseende är cykeln ett snabbt transportmedel?
  • Hur skulle det se ut i staden om alla som idag cyklar skulle börja åka bil i stället?
  • Cyklisterna på gång- och cykelbanan är tysta och snabba jämfört med de som går och därför ofta svåra att hinna uppfatta. Vad innebär det för gångtrafikanter? Är det något man bör göra något åt? Hur?
  • Eftersom små barn får cykla på trottoaren, vilka problem kan det föra med sig? Vilka fördelar?