Säker cykel

Kopplat till ämne/kursplan

BILD

  • Bild ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.” 

 

Beskrivning av lektion 

Tanken med denna lektion är att få eleverna att reflektera kring sin cykel. Eleverna ska första rita sin cykel som den ser ut, nu. Detaljer som ringklocka, reflexer med mera.

Tidsåtgång ca 40 minuter.

Arbetsfråga

Hur ser er cykel ut, och ni som inte har någon cykel, hur
skulle er cykel se ut?
Efteråt ha en gruppdiskussion: Tror ni att ni har en säker
cykel för att cykla i trafiken?

Vägmärken

Visa vägmärken måste man som cyklist veta om. Gå igenom märkena. (Bild på vägmärken finns att ladda ner längst ner på sidan.)

Gå igenom säker cykel

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

BILD SÄKER CYKEL

 

BILD VÄGMÄRKEN