Säker cykel

Åk 4. Tidsåtgång: cirka 40 minuter

Kopplat till ämne/kursplan:

  • Bild ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.” 

 

Beskrivning av lektion:

Tanken med denna lektion är att få eleverna att reflektera kring sin cykel. Eleverna ska första rita sin cykel som den ser ut, nu. Detaljer som ringklocka, reflexer med mera.

 

Arbetsfråga:

Hur ser er cykel ut, och ni som inte har någon cykel, hur skulle er cykel se ut? Efteråt ha en gruppdiskussion: Tror ni att ni har en säker cykel för att cykla i trafiken?

Gå igenom säker cykel:

Vägmärken

Visa vägmärken som man måste veta som cyklist. Gå igenom märkena.

Skriv ut lektionsförslag

Här kan du ladda ner lektionsförslaget som PDF:

Säker cykel