Säker cykel

Åk 4. Tidsåtgång: cirka 40 minuter

Kopplat till ämne/kursplan:

  • Bild ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.” 

 

Beskrivning av lektion:

Tanken med denna lektion är att få eleverna att reflektera kring sin cykel. Eleverna ska första rita sin cykel som den ser ut, nu. Detaljer som ringklocka, reflexer med mera.

 

Gå igenom säker cykel:

Arbetsfråga:

Hur ser er cykel ut, och ni som inte har någon cykel, hur skulle er cykel se ut? Efteråt ha en gruppdiskussion: Tror ni att ni har en säker cykel för att cykla i trafiken?

 

Vägmärken

Visa vägmärken som man måste veta som cyklist. Gå igenom märkena.

 

Cykelquiz

Ett roligt sätt att runda av lektionen kan vara att göra ett quiz. Vi har tagit fram ett som består av sex frågor. Många av dem tas upp under den  lektionen, men titta igenom frågorna innan, så att du kan förbereda eleverna. Gör quizen i helklass eller låt eleverna svara individuellt. 

Quiz: Cykla säkert

Skriv ut lektionsförslag

Här kan du ladda ner lektionsförslaget som PDF:

Säker cykel