Säker som cyklist

Kopplat till ämne/kursplan

SAMHÄLLSKUNSKAP

 • Samhällsorienterande ämnen ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”.

 

Beskrivning av lektion 

 • Vad är en cyklist?
 • Finns det vägmärken som gäller för cyklister? Måste man följa dem?
 • Finns det några nya fordon som barn, ungdomar och vuxna använder i trafiken som gör att man kommer snabbt fram?
 • Hur ska en säker cykel vara utrustad?
 • Varför måste man använda cykelhjälm och till vilka fordon?

 

 

Tidsåtgång 2x40 minuter.

Bildspel

Gå igenom bildspelet Säker som cyklist med hjälp av tillhörande talmanus. (Finns längst ner på sidan)

Genomgång cykeln

Cykeln räknas som ett fordon, precis som en bil och att vara cyklist innebär att det finns särskilda regler som man måste följa.

Vad ska en säker cykel ha för utrustning för att vara laglig?

 • Gå igenom hur en säker cykel ska se ut. Gå igenom bilden.
 • Hur betydelsefullt är det med belysning och reflexer?

Andra fordon

Inlines, Skateboard, longboard och sparkcykel: Man kan även betraktas som cyklist när man åker inlines, skateboard, longboard eller sparkcykel - om man åker väldigt fort. Vanligtvis räknas man dock som gående.

Fördelarna med att cykla

 • Cykeln är smidig, billig och tyst.
 • Den ger motion, bättre hälsa och släpper inte ut några avgaser vilket är bra för miljön.
 • Inte minst tycker många att det är roligt att cykla.

Viktiga vägmärken

Påbjudna gång- och cykelbanor. Här ska man cykla, och ska hålla sig på sin del av banan, den högra. Om strecket saknas på skylten delar man platsen med de gående, då ska de som går hålla till vänster för att få ögonkontakt med cyklisten och cyklisten ska väja för den som går.

Väjningsplikt. Förare, alltså även cyklister, måste stanna och låta fordon som korsande min väg köra före.

Stopplikt. Förare måste stanna och stå stilla före infart på korsande väg.

Påbjuden gång- och cykelbana

Väjningsplikt

Stopplikt

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

BILDSPEL

 

TALMANUS

 

BILD SÄKER CYKEL