Bloggen

| Moped

Vad är skillnaden på mopedklass I och II?

Vad är skillnaden på moped klass I och II?

I Sverige delas mopeder in i två klasser: klass I och klass II.

Moped klass I
En klass I-moped kallas ofta för EU-moped och är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim.

 • För att få köra moped klass I måste man ha körkort med lägst behörighet AM.
 • För att ta AM-körkort måste man vara minst 15 år, gå en särskild utbildning och bli godkänd på ett prov.
 • En moped klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak.
 • Mopeden behöver normalt inte kontrollbesiktas, men om polisen upptäcker brister på mopeden kan den få körförbud eller också får man ett besiktningsföreläggande.
 • Mopeden måste vara trafikförsäkrad.

Moped klass II
Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den andra typen är konstruerad för att köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder måste ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003.

 • För att få köra moped klass II ska man ha fyllt 15 år.
 • Man måste ha ett förarbevis för moped klass II.
 • Moped klass II ska inte registreras. De har alltså ingen registreringsskylt.
 • Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Man måste ha med sig trafikförsäkringsbeviset när man kör.

Motoriserad cykel och snabbelcykel

Elcyklar kan räknas som moped klass I eller II, om de har en motoreffekt som överstiger 250 watt och ger krafttillförsel i hastigheter över 25 km/timme. (LÄNK https://ntf.se/konsumentupplysning/cyklar/elcyklar/)

Att reflektera kring:

 • Hur påverkar ett ökat moped-/mc-användande trafikmiljön/trafiksituationen?
 • Vilka elever tar mopedkörkort/förarbevis och vilka tar inte det? Hur påverkar det deras trafikkunskaper?

Om intresset för mopeder är stort bland eleverna är detta ett utmärkt ämne att ägna en SO-lektion till: Lektionsförslag

Är det många elever som kör moped är det kanske ett ämne att prata om på nästa föräldramöte. NTF har tagit fram en film om rollen som mopedförälder.

https://trafikeniskolan.ntf.se/foraldrar/foraldramoten/filmer-till-foraldramoten/

| Säkerhet

Vad är en säker trafikmiljö för barn?

Trafikproblem på landsbygd och i tätort ser lite olika ut.

 • Landsbygdens vägar är till exempel fyllda med snabb och tung trafik, som inte sällan håller hastigheter på 90 km/tim, och ofta saknar gång- och cykelbanor. Det är lätt hänt att barnen hamnar för nära bilarna när de måste cykla utmed körbanan.
 • I tätorten sker de flesta olyckorna med cyklande barn i bostadsområden. De allvarligaste olyckorna sker i korsningar vid kollisioner med bilar.
 • De flesta som skadas allvarligt har varit med om en singelolycka, de har helt enkelt cyklat omkull.

En säker väg
Det är inte konstigt att många barn är rädda för att cykla i trafiken. Därför är det viktigt att skapa sammanhängande cykelstråk, med väl utformade cykelvägar som sköts så att cyklisterna vill använda dem. Över hälften av alla olyckor på cykelbanor beror på brister i underhållet och utformningen.

Kommunerna kan t.ex prioritera snöröjningen på cykelstråk före bilvägar, sopa cykelbanor före bilvägar mm - allt för att förbättra säkerheten för cyklisterna.

Låt barnen reflektera över sin egen skolväg och vilka risker som finns där

Lektionsförslag:

https://trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag/lektionsforslag-ak-1-3/ak-3-riskfyllda-platser-i-narmiljon/

https://trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag/lektionsforslag-ak-4-6/ak-5-6-skolvag-och-trafik/

| Cykel

Varför cykelhjälm?

Mer än 30 procent av alla cyklister som skadas får huvudskador. Den vanligaste cykelolyckan är en singelolycka till följd av tekniska fel på cykeln, egna felbedömningar eller hinder i körbanan som till exempel stenar, dålig snöröjning eller löst grus. Med en cykelhjälm på huvudet är man betydligt säkrare, men det är viktigt att välja en hjälm som passar.

Hjärnan är ytterst känslig, även för lätta stötar och slag. En godkänd hjälm minskar risken för hjärnskakning och livshotande skador. Hjälmen skyddar hjärnan genom att dämpa och fördela stötarna vid islag. En hjälm kan också skydda mot sårskador. Hjälmen är ett enkelt sätt att bibehålla livskvalitet, slippa onödigt lidande och stora kostnader.

Bra att veta om cykelhjälmar:

 • Enligt lag ska alla barn och ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen, men inte bötfällas. Föräldrar eller andra som fyllt 15 år kan däremot bötfällas om de på sin cykel skjutsar ett barn utan cykelhjälm.
 • Barnet ska ha en godkänd cykelhjälm i rätt storlek - aldrig en för stor hjälm att växa i.
 • Det är viktigt att hjälmen sitter perfekt - den ska täcka panna, bakhuvud och hjässa och får inte riskera att trilla av, glida ner i nacken eller lämna pannan fri.
 • En hjälm ska vara enkel att använda - den ska vara lätt och bekväm, enkel att ta på och av och enkel att fästa.
 • Hakbandet brukar vara lagom spänt om man får ett finger mellan bandet och hakan. Det är viktigt att hjälmen sitter stadigt! Men se till att knäppningen inte skapar obehag genom att nypa eller klämma.
 • Det gör inget om den är snygg - det är viktigt att man själv trivs i hjälmen och vill använda den.

 

På NTFs filmkanal på Youtube finns bland annat två kortfilmer om cykelhjälm: Fisken och Ägget.

 

Lektionsförslag: https://trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag/lektionsforslag-ak-4-6/ak-4-aggfallet/

 

Att reflektera kring:

 • Använder alla i klassen cykelhjälm?
 • Argument för och emot cykelhjälmsanvändning?

Varför är det bara lag på att använda cykelhjälm om man är under 15 år?

| Cykel

Vad är en säker cykel?

Med en säker cykel är chansen större att man får en säker cykelfärd. Men det är många detaljer som ska vara i ordning på en cykel för att den ska kunna kallas säker, en del är lagstadgade andra är bra att tänka på ändå.

Enligt lag måste en cykel alltid vara försedd med:

 • ringklocka
 • broms

I mörker (från skymning till gryning) måste cykeln enligt lag också ha:

 • strålkastare med vitt eller gult ljus fram
 • lykta med rött ljus bak
 • vit reflex fram
 • röd reflex bak
 • orangegula eller vita reflexer åt sidorna.

Bra att ha är också:

 • kedjeskydd
 • dubbdäck på vintern

Bra att tänka på är också:

 • De flesta cyklar som inte växlas genom kedjan har fotbroms. Som komplement bör man ha en handbroms för framhjulet.
 • De flesta cyklar med fler än sju växlar har handmanövrerade bromsar. Det är viktigt att behärska bromstekniken om man har en cykel med enbart handbromsar - och att arbeta bort fotbromsreflexen innan man ger sig ut i trafiken.
 • Cykeln bör också vara av god kvalitet så att viktiga delar inte går sönder när man cyklar.
 • De svåraste skadorna som drabbar cyklister inträffar vid kollision med en bil, därför är det viktigt att synas i trafiken. En cykel utan belysning och reflexer är osynlig i mörker. Därför säger både lagen och det sunda förnuftet att man ska använda belysning om man cyklar i mörker - även på cykelbanan.

Lektionsförslag

Åk 4-6

https://trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag/lektionsforslag-ak-4-6/ak-4-saker-cykel/

Åk 1-3

https://trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag/lektionsforslag-ak-1-3/ak-3-saker-som-cyklist/

Ordna en cykeldag

https://trafikeniskolan.ntf.se/lektionsforslag/lektionsforslag-ak-4-6/ak-4-6-cykeldag-manual/

| Cykel

Dags att göra cykeln klar för våren!

Våren är här och med den så kommer cyklarna fram. Att få cykla är en härlig känsla som ger barnen möjlighet att röra på sig, åka på äventyr med kompisar eller cykla till och från skolan.

Men hur mår en cykel efter att ha stått i vinterförvaring hela vintern? Är det bara att ta fram den och börja cykla?

Gå igenom cykeln:

 • Fungerar bromsarna som de ska?
 • Behöver kedjan smörjas upp?
 • Är däcken i ok skick?

 

Varför inte ägna en vacker skoldag åt cykling!

 

Förslag på arbete inför vårens cykelstart:

 

För samtliga: Besikta era cyklar

Checklista för besiktning av Säker cykel, skriv ut en till varje elev.

 

ÅK3
Säker som cyklist inklusive Bildspel och Talmanus

Äggfallet – viktigheten med cykelhjälm

 

ÅK 4
Säker cykel inklusive viktiga vägmärken att kunna