Trafikteman

Vad är aktuellt kring trafiken i dag?
Vad behöver du för material för att göra undervisningen spännande?

På den här delen av Trafikeniskolan.se har vi samlat aktuella uppgifter, intressanta fakta och de senaste rönen inom ett par viktiga och ämnesöverskridande lärområden. I navigationen väljer du mellan sju olika teman.

På egen hand handlar om hur barn och unga på egen hand tar sig fram i dagens trafiksituation.
Säkerhet står för framför allt hastighetens inverkan på trafiksäkerheten.
Alkohol och droger
handlar om hur alkohol och droger påverkar människan, framför allt i trafiksituationen.
Samhällsplanering
beskriver hur staden planeras, vem som bestämmer och hur trafiken utvecklas.
Miljö handlar om miljöaspekterna kring resande och vad man kan göra för att minska miljöbelastningen.
Försäkringar handlar om försäkringar, framför allt trafikförsäkring av t ex mopeder.
Första hjälpen handlar om just Första Hjälpen.

Under varje tema finns flera sidor med fakta, lektionsförslag, hänvisningar till styrdokument, länkar och material att ladda ner.

Vill du ha mer tips på hur du kan bedriva undervisningen väljer du Tips & metoder i menyn. Under avsnittet Trafik i läroplanen hittar du alla referenser till de olika kursplanerna för olika årskurser.