Säker cykling

Det är bra att cykla för cykling ger kondition, balans och tränar motorik. Det stärker skelettet och är ett snabbt, smidigt och billigt sätt att ta sig fram. Det är helt enkelt hälsosamt att cykla!

Många barn cyklar varje dag, men för att barn ska kunna cykla på ett säkert och utvecklande sätt behövs bra trafikmiljöer, rätt utrustning och kunskaper om när man är mogen att själv bege sig ut i trafiken. Föräldrarna behöver också involveras för att de ska ge barnen alla förutsättningar för att cykla säkert - genom att cykla tillsammans med de mindre barnen och avstå från att skjutsa sina barn.

 

Förslag på arbete med ökad säker cykling i mellanstadiet

1. Inled genom att arbeta med de lektionsförslag som finns för åk 4-6:

Årskurs 4
Säker cykel
Hur kom du till skolan idag?
Äggfallet

Årskurs 5-6
Skolväg och trafik Kombinera gärna med tävlingen #Min skolväg
Ökad säker cykling med filmen Cykelfeber
Temadag trafik

2. Genomför en Cykeldag! Nedan hittar du alla länkar du behöver:
Manual för cykeldag 
Bildspel för den teoretiska lektionen, inklusive Talmanus
Checklista för Säker cykel, skrivs ut och används vid en av stationerna.

Förslag schema
Förslag till föräldrabrev.

Film "Hur ska egentligen cykelhjälmen sitta?"

 

3. Låt eleverna testa sina kunskaper:

Cykelquiz

 

(Minhjälmen/ägghjälmen kan beställs genom att skicka ett mail till: info@sportatlas.se )