Trafiksäkerhetspolicy

Kopplat till ämne/kursplan:

SAMHÄLLSKUNSKAP"Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen."

Beskrivning av lektion 

Vad borde en trafiksäkerhetspolicy innehålla? Diskutera i klassen! Har skolan redan en trafiksäkerhetspolicy? Vad saknas där? Lista några punkter som bör finnas med.

1. Låt eleverna i grupp utveckla var sin punkt.

2. Sätt samman punkterna till ett förslag till Trafiksäkerhetspolicy för skolan.

3. När det egna förslaget är utvecklat: Vad tycker de andra eleverna på skolan? Intervjua andra elever! Förankra bland de andra klasserna. Revidera förslaget om det behövs!

4. Lämna ett förslag på Trafiksäkerhetspolicy till elevrådet som demokratiskt kan fatta ett beslut att man ställer sig bakom förslaget, så att det därefter kan förankras i skolans ledning/styrelse som kan fatta ett beslut för skolan.

Tidsåtgång halv- till heldag.

 

Förslag till punkter i Trafiksäkerhetspolicy:

  • Elever ska ha cykelhjälm hela låg- och mellanstadiet. (Lag för barn under 15 år) 
  • Även lärare och elever över 15 år bör vara ett gott föredöme och använda cykelhjälm. När skolan har cykelutflykter mm ska alla använda cykelhjälm, lärare och elever. Elever och lärare använder reflexer när det är mörkt.
  • En säkrare väg till badhuset måste diskuteras, som skolan tydligt anvisar och som alla ska använda.
  • Föräldrar som skjutsar sina barn till skolan får anvisningar om hur man gör vid skolan. Skolan bör uppmuntra föräldrarna att av säkerhets-, hälso- och miljöskäl låta sina barn gå till skolan på de säkra skolvägar som finns.
  • Eleverna uppmuntras av skolan att cykla till skolan från en viss årskurs beroende på trafikmiljö och om de har cyklat till skolan i de tidigare årskurserna tillsammans med en vuxen.
  • Föräldrar, skolpersonal m fl uppmanas att respektera hastighetsbegränsningen vid skolan, som är 30 km/tim.
  • Varje läsår bör trafiksäkerhetsfrågor aktualiseras i klasser och på föräldramöten. Bör man beskriva hur och hur ofta?
  • I övrigt medverka till att trafikregler efterlevs och säkra trafikmiljöer skapas.
  • Skolan deltar aktivt i kommunens trafikplanering, genom att med jämna mellanrum kartlägga skolvägarna och berättar om sina förslag till kommunen.

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF